Polisen ska lära sig tänka i färger

NYHETER

Rött är allvarligt läge, gult är oklart och grönt är normalt.

Polisen ska lära sig tänka i färger.

Det är en del av innehållet i ett nytt nationellt taktikprogram som Rikspolisstyrelsen arbetar med.

Efter flera allvarliga händelser, som polismorden i Malexander och Göteborgskravallerna, har Rikspolisstyrelsen (RPS) beslutat sig för att ta fram ett nationellt taktikprogram, skriver TT.

Inför EM i fotobll 1992 genomgick polisen en omfattande utbildning. Men sedan stannade projektet upp, bland annat på grund av förändringar i organisationen och rationaliseringar.

Inte flytta på demonstranter

Nu arbeter en arbetsgrupp inom RPS med att finslipa detaljerna.

Flera grundprinciper ska gälla och huvudregeln ska vara att inte konfrontera i onödan.

– Vi kommer inte att stå med armarna i kors. Det blir att parera. I stället för att flytta på en grupp demonstranter som satt sig i en vägkorsning kan man flytta trafiken. Då har de inget att sitta där för, säger Anders Sigurdson som är polisinsatschef i Stockholm.

En av grundprinciperna är att polisen ska tänka i färger när man bedömer situationer och vilka insatser som behövs. Rött står för värsta tänkbara scenario med ett allvarligt läge, gult för att situationen är oklar och grönt för att läget är normalt.

Nytt språk också

RPS arbetar också med att ta fram ett gemensamt språk med gemensam terminologi för att undvika missförstånd.

Vad betyder till exempel en grupp poliser?

Ska man skicka fem eller tio?

Det finns ett stort behov av gemensamma riktlinjer, konstaterar RPS.

Peter Löwenddahl-Nyrén