"Det är omöjligt att bedöma det eventuella fusket"

Läs hela chattet med finansminister Bosse Ringholm

NYHETER

I framtiden vill finansministern införa ekonomiska system för att få ner sjukskrivningarna.

Foto: Sven-Olof Englund

Patrik säger: Är det inte bättre att skapa fler arbetstillfällen i Sverige genom ett vänligare klimat för företag?

Bosse Ringholm säger: För oss socialdemokrater är jobb och tillväxt väldigt viktigt. Så vi underlättar gärna för företagen.

laban säger: Varför ska vi föräldrar alltid drabbas, vill ni inte att vi ska skaffa barn iSverige ?

Bosse Ringholm säger: Vi vill stödja barnfamiljerna. Vi har höjt barnbidragen och infört maxtaxan i barnomsorgen. Föräldraförsäkringen förlängs i år och studiestödet höjs.

Anna säger: Kommer det i framtiden bli aktuellt med karensdag vid vård av sjuka barn? Hur mycket fusk tror du det förekommer i sådana tillfällen?

Bosse Ringholm säger: Vi vill ha en enhetlig karensdag. Idag skiftar tillämpningen. Det är omöjligt att bedöma det eventuella fusket.

s säger: Vad hände med förslaget om att arbetsgivaren skall stå för 25% av sjukersättningen? Har ni förkastat den idén?

Bosse Ringholm säger: Nej, förslaget om s.k. ekonomiska drivkrafter återkommer och vi räknar med att det kan träda i kraft från och med den 1 januari 2004.

Lusen säger: kommer det bli jämställdhet mellan könen nån dag, lönmässigt sätt?

Bosse Ringholm säger: Ja, det hoppas jag. På den offenliga arbetsmarknaden är skillnaderna mellan lönen mindre än på den privata.

missnöjd säger: hej Bosse, tycker du det är rätt att de åtgärder ni föreslår drabbar de redan hårt drabbade.

Vill ni minska långtids sjukskrivningarna får ni faktiskt gå in och titta på dagens arbetsmiljö, mer än 90% av sjukskrivningarna beror på att arbetsgiverna inte bryr sig om sina anställda längre utan allt skall vara lönsamt kortsiktigt, det gäller även regeringens politik

Bosse Ringholm säger: Kostnaderna för sjukskrivningarna har fördubblats på fyra år, från 50 till 100 miljarder kr. Därför måste alla hjälpa till att få ned kostnaderna, dvs. arbetsgivare, den enskilde och samhället.

Börje säger: Varför inte korrelera arbestgivaravgiften direkt mot ohälsotalen på arbetsplatsen? Kunde inte detta vara bättre än att bara belasta arbetsgivaren med en extra vecka?

Bosse Ringholm säger: Det är en bra fråga. Vi vill också införa ett system med ekonomiska drivkrafter, dvs. arbetsgivare som gör mycket för att få ned sjukskrivningarna ska tjäna på det och omvänt arbetsgivare som är passiva får betala mer.

Berra säger: Hur kommer Irak konflikten påverka den svenska ekonomin?

Bosse Ringholm säger: Den har redan påverkat ekonomin genom att investeringar och handel i världen har minskat. Alla länder har drabbats.

s säger: Tills vidare höjer ni tiden som arbetsgivaren måste betala sjukpenning från 2 till 3 veckor. Blir det någon kompensation i t ex sänkta arbetsgivaravgifter i samband med detta?

Bosse Ringholm säger: Nej. Arbetsgivarna måste liksom de enskilda hjälpa till med att få ned kostnaderna för sjukförsäkringen.

Magnus H säger: Som arbetsgivare blir det ytterligare en kostnad att betala mer sjukdagar trots att vi har förebyggande åtgärder. Konsekvensen blir att vi kommer gallra ansökningar mer än förut. Åsikt?

Bosse Ringholm säger: Samtidigt genomför vi en reform som innebär ett högkostnadesskydd för alla småföretagare. När de ekonomiska drivkrafterna kommer den 1 jan 2004 får alla arbetsgivare möjlighet att påverka sina sjukkostnader.

Camilla säger: Hej. Jag undrar vad som egentligen är mest lönsamt: Att man jobbar även om man är sjuk för att man inte klarar det ekonomiskt eller att man fortsätter och jobba tills kroppen inte orkar längre och man blir långtidsjukskriven och staten måste vara med och betala?

Bosse Ringholm säger: det mest lönsamma är att vi skapar goda arbetsplatser så astt vi kan undvika långtidsarbetslöshet.

p-o säger: Jag hörde på Radio dalarna att ett företag som heter Snöstjärnan och som är ägare till flera slalomanläggningar köpt inernetföretaget spray. Enda anledningen var att man ville komma ifrån att betala skatt på sin vinst. Man kan tydligen kvitta vinster mot förluster innan skatt ska betalas.

Snöstjärnan har av oss skattebetalare fått ett stort antal miljoner för att bygga fler liftanläggningar, men nu när de har chanden att betala tillbaka och tacka för hjälpen så smiter man likt en tjuv.

Bosse Ringholm säger: I ett företag ska man kunna kvitta förluster mot vinster. Om det är tveksamma förutsättningar utgår jag ifrån att skattemyndigheterna tittar på det.