Kriget i arabiska medier

NYHETER

För att ge en motvikt till den bild av kriget som ges i västliga medier, rapporterar Aftonbladet om hur kriget skildras i arabiska media. Bevakningen sköts av Nael Tougan, auktoriserad översättare av arabiska och redaktör. Här är de viktigaste nyheterna i går.

Irakiska statens satellit-tv

Al Sahaf, en av landets ministrar, vädjar till shiiterna i Irak och hela världen och säger att shiiternas heliga stad Karbala snart ligger i ruiner. De amerikanska flygningarna på låg höjd över staden hotar det värdefulla kulturarvet.

Förnekar bestämt att de amerikanska trupperna skulle ha gått över Tigris.

Saddam Hussein hälsar via tv:n: Den irakiska armén kommer inte tillåta de anglo-amerianska angriparna att komma in i Bagdad.

En officer:

– Clusterbomber är massförstörelsevapen. Vi skall svara med samma mynt.

En officer i studion:

– USA struntar i världsopinionen och bryter mot folkrätten, FN-stadgan och mänskliga rättigheter. USA har precis bombat ett sjukhus och dödat civila som tidigare fallit offer för USA:s fega angrepp.

Kuwaits statliga satellit-tv

Det går för sakta för koalitionen.

Amerikanska helikoptrar fraktar dricksvatten till befolkningen i Nasiriya.

En gäst i studion:

– Amerikanerna har i en vecka påstått att de står bara 50 km utanför Bagdad. Hade de kört sina tanks i neutralläge under en veckas period så skulle de ha varit mitt i Bagdad nu. Det går för sakta!

al-Jazira (arabvärldens ledande tv-station)

En brittisk officer i Umm Qasr:

– Vi har gett dem tillbaka vatten och el, men de står inte och viftar med flaggor. De uppfattar oss som ockupanter. Reportern säger att ”ingen älskar en ockupant”.

Åtta vietnamesiska officerare ska finnas i Bagdad sedan en vecka tillbaka för att hjälpa irakierna att planera slaget om städerna.

Visar bilder på jemenitiska soldater som just anlänt till Bagdad.

Visar bilder på en kristen by i norra Irak som drabbades hårt av de amerikanska anfallen igår. Många har dödats av invasionsstyrkornas robotar. Familjer sörjer runt kistorna. Visar gudstjänst i en kyrka. En moder gråter och frågar:

– Varför gör de så mot oss. Vi har inga militära mål i våra kök. Min son dödades när han låg och sov på eftermiddagen.

En annan mor säger:

– Min son, 9 år gammal, och hans 10 årige lekkamrat dödades när de spelade fotboll utanför huset.

al-Arabya (utmanare till al-Jazira)

Intervju med två martyrkandidater, en från Tunisien och en från Libanon.

En reporter åkte 100 km i dag från Bagdad till Al Hella i södra Irak utan att se en enda koalitionsoldat. Däremot låg hela staden i ruiner efter de amerikanska anfallen igår.

Koalitionens terrorbombning av civilbefolkning motsäger Bushs och Blairs påstående om att syftet är att befria Irak. De har förstört infrastrukturen. Så gör man inte när man befriar, enligt Al Arabia.

Asharq Al Awsat (saudisk tidning, trycks i London)

Mysteriet tätnar om Saddams öde efter ett tal utan hans röst och bild. Informationsminister Al Sahaf höll talet istället.

Smutsigt vatten ännu större hot mot irakiernas liv än bomberna.

Bush blev mycket arg på dem som kritiserade krigets utveckling.

Den shiitiska högsta ledaren Baqer Al Hakim avrådde shiiterna från att resa sig mot Saddam i södra Irak. Al Hakim säger att det arroganta USA vägrade lyssna på den irakiska oppositionen. På grund av detta föll USA i Saddams ”fälla”.