"Irak får inte bli ett amerikanskt protektorat"

Läs hela chattet med utrikesministern Anna Lindh

NYHETER

Anna Lindh träffade USA:s utrikesminister Colin Powell igår som försäkrade att amerikanerna inte kommer att anfalla fler länder.

Peter säger: hur står du i frågan? Är du för en avväpning/eleminering av Saddam?

Anna Lindh säger: Jag tycker att Irak ska avväpnas från sina farliga vapen. Jag tycker irakierna ska bestämma vem som efterträder Saddam Hussein.

Fredrik Jonsson säger: Hej! Kommer Sverige att våga skicka FN-trupp till Irak om FN begär det?

Anna Lindh säger: Jag tror inte FN kommer att vilja ha FN-trupper i Irak. De som inte har velat ha ett krig kan inte ta ansvar för ett krig i efterhand.

anna säger: ska sverige blanda sig in i kriget?

Eller om det kommer bli höjd beredskap här?

Anna Lindh säger: Sverige ska inte gå in i kriget. Vår beredskap höjs något vid internationella kriser men vi känner oss inte särskilt hotade här.

peter_630 säger: Varför kräver ni inte en omröstning i FN:s generalförsamling som fördömer USA:s angreppskrig?

Anna Lindh säger: Det är bara säkerhetsrådet som kan fatta beslut som är bindande för alla länder, generalförsamlingen kan bara rekommendera. Det viktigaste nu är att säkerhetsrådet fattar beslut om FN:s roll i Irak efter kriget. Irak får inte bli ett amerikanskt protektorat. Vi är oroliga för att om generalförsamlingen "tar över" frågan om Irak så kanske säkerhetsrådet blir blir handlingsförlamat.

us säger: skulle du stödja kriget mot Irak om FN hade godkänt det?

Anna Lindh säger: Jag ville ge vapeninspektörerna mer tid. Hade FN fattat beslut om krig så tidigt som USA gjorde hade det varit ett dumt beslut , men lagligt.

GöranH säger: Från hjärtat Anna: Vad tycker du egentligen om den nya världsordning som USA är på väg att införa? Att t ex bestraffa i "förebyggande syfte".

Anna Lindh säger: Jag tycker att det är både fel och bryter mot FN och de internationella reglerna att använda våld i förebyggande syfte.

rickard säger: Varför fortsätter Sverige att sälja vapen till USA, ett land som uppenbart är i krig? Skall lagen om vapenexport bara följas när man handlar med vissa länder?

Anna Lindh säger: Det där är väldigt svårt. Sverige är beroende av bland annat amerikanska delar till våra vapen. Samarbetar inte vi med USA och Storbritannien klarar vi inte att förse svenska försvaret med vapen. Det är alltså för vår egen säkerhet vapenexporten fortsätter.

peter_630 säger: Vad tycker du om George W Bush som politiker?

Anna Lindh säger: Jag tycker han skulle måna mer om internationellt samarbete.

andersw säger: Är inte Du orolig när världens största makt har en ledare som "fått sitt uppdrag av Gud" ?

Anna Lindh säger: Jag tycker inte om när politiker hänvisar till Gud. Det är det jag har allra svårast för i Bushs retorik.

Boris säger: Hej Anna Lindh, jag undrar varifrån regeringen får information om Irak-kriget. Är det massmedian eller har ni andra, kanske mera pålitliga, informationskanaler?

Anna Lindh säger: Vi har media, underättelsetjänst, ambassader och andra länders diplomater.

Mikaelt säger: Vilken risk anser du det är att kriget kan sprida sig, ifall detta blir långvarigt? Ifall ja, på vilka olika sätt tror du att det sprider sig?

Mikaelt

Anna Lindh säger: Den amerikanska utrikesministern garanterade mig och andra igår att USA inte tänker gå in i fler länder.

Sophie säger: Tror du at den här konflikten kan utlösa ett tredje världskrig?

Anna Lindh säger: Nej, det tror jag inte. Men det är illa nog som det är.

Magnus säger: Hej Anna! Jag undrar om ditt och regeringens förtroende och tillit till USA som land har förändrats som ett led i konflikten?

Anna Lindh säger: Vi är oroade över USA:s bristande vilja till internationellt samarbete.Vi tycker att de har fel i Irak. Men det finns andra områden där vi har bra samarbete.

Robert säger: Är det inte dax att Sverige tar ett mycket starkare avstånd från USA:s krig i Irak t.ex genom att kalla hem Sveriges USA-ambassadör?

Anna Lindh säger: Vi har protesterat starkare än de flesta länder när vi säger att det bryter mot folkrätten. Men ambassadören ska stanna och försvara Sveriges linje, inte åka hem.

Janne säger: Har Sverige tagit ställning i USA:s begäran om konfiskering av Iraq:s tillgångar i Sverige och vilket är svaret till USA?

Anna Lindh säger: Vi låser bara tillgångar om FN fattar beslut om det.

Webby säger: Handlar kriget alls om Saddam över huvudtaget?? Jag tror att USA vill åt oljan i första hand. Ha den säkrad för sig själva för framtiden, eftersom Iraks olja kommer att "räcka" längst. Krigets orsak = oljan?

Anna Lindh säger: Jag tror att det finns många orsaker till kriget.

Mange säger: Hejsan Anna..

Kommer Sverige att hjälpa till att bygga upp Irak efter kriget??

Anna Lindh säger: De som har genomfört kriget har största ansvaret att bygga upp Irak igen ekonomiskt. Men Sverige och andra länder måste också vara beredda bland annat till politiskt stöd för en demokratisk regering. Och att ekonomiskt hjälpa Iraks folk.