"Fedayin har tagit tillbaka flygplatsen"

NYHETER

BAGDAD

Invånarna i Bagdad vill inte tro att USA har erövrat Saddam-flygplatsen.

En av dem, Mohammed, som bor några kilometer därifrån, ler förnumstigt när han säger:

- Vi har tagit tillbaka den. Fedayin har tagit tillbaka den. Vänta bara så får du se.

Foto: GETTY IMAGES
BAGDADBORNA BLUNDAR Uppgifter om att USA har erövrat Saddam-flygplatsen och bytt namn på den till Bagdad International airport möts av tvivel av bagdadborna. - Det är ologiskt att de bara skulle vara där, säger en man.

Det är inte lätt för Bagdadborna att veta vad som händer i kriget. De bombarderas med rapporter från olika håll och rykten surrar som flugor.

I går bekräftade irakiska medier visserligen att Saddam-flygplatsen - eller Bagdads internationella flygplats, som USA vill döpa om den till - har erövrats av fienden. Men det hette också att den snart ska återtas av irakiska styrkor.

De flesta jag pratar med tror inte, vill inte tro, att amerikanska soldater har tagit kontroll över flygplatsen.

"Det är ologiskt"

- Det är ologiskt att de bara skulle vara där, säger en man.

- Man ska inte tro på uppgifter som kommer från BBC och CNN, säger en annan.

Stämningen här i Bagdad är en annan nu.

Få människor är i rörelse och de få som inte sitter hemma är mer härjade än tidigare under kriget.

På Yarmouk-sjukhuset såg jag visserligen en patient som sov med en bajonett under huvudkudden, men motståndsviljan är inte längre lika tydlig och har ersatts av lågmäldhet och nervositet.

I centrala Bagdad träffar jag Mohammed, som bor i en by fem kilometer från flygplatsen.

- Det var strider där hela natten. Jag såg flygplan och helikoptrar och hörde eldgivningen både från robotar och handeldvapen.

"Saddam lever!"

Mohammed förnekar dock att USA har kontroll över flygplatsen. Han säger att den har återtagits av krigare ur Saddams Husseins paramilitära styrka Fedayin.

- Det är lögn att amerikanerna har kontroll över flygplatsen. Vänta till i morgon så får ni se, säger han självsäkert.

Mohammed är övertygad om att tv-bilderna där Saddam Hussein hyllas av en folkmassa på Bagdads gator är äkta.

- Man ser röken från brinnande oljediken i bakgrunden. Jag vet var bilden är tagen, det finns ingen anledning att tvivla.

- Saddam lever!

Urban Hamid