45 500 skrev högskoleprovet

NYHETER

MALMÖ

Kunskap är makt, skrev den engelske filosofen Francis Bacon. Om inte makt så kan den i alla fall kanske ge en plats på någon eller något av våra högskolor och universitet.

Det var förhoppningen bland de cirka 45 500 personer som på lördagen runt om i landet slet med vårens upplaga av högskoleprovet.

De kämpade med diagram och tabeller, läsförståelse på svenska och engelska, ordkunskap samt matematiska och logiska problem, allt uppdelat i 50-minuters delprov mellan klockan 9 och 16.10 med uppehåll för raster och lunch.

Bland 420 hoppfulla på S:t Petri skola i Malmö fanns Hans Stenström, 35-årig industriarbetare från Eslöv, som med högskoleprovet ville försäkra sig om en plats till hösten inom biblioteks- och informationsvetenskapliga linjen.

- Jag trivs inte med mitt nuvarande jobb och vill bli bibliotekarie, sade han.

Redan hans gamla gymnasiemeriter och arbetserfarenhet borde vara tillräckliga för en plats. Men Hans vill inte chansa.

TT: Nervöst?

- Inte särskilt. Dessutom tycker jag att det har gått ganska bra. Värre blir det med matematiken.

Alla vägar

Caroline Jönsson, 25, från Malmö vill läsa på högskolan. Exakt vad vet hon inte och satsar nu på att hösta hem så goda resultat som möjligt för att hålla alla vägar öppna.

- Jag visste redan vad det handlade om. Jag gjorde provet redan under gymnasieåren, berättade hon.

TT: Vad är svårast?

- Tiden. Man skulle gärna ha lite mer tid på sig. Bland delproven före lunchpausen så var nog ordförståelsen det svåraste. Där fanns ord jag aldrig har hört talas om, sade Caroline Jönsson.

Efter många års nedgång ökade i fjol höstas intresset för högskoleprovet. Då anmälde sig 32 200 personer. Ändå är dagens siffror långt ifrån rekordåren 1996-1998 då vårproven lockade över 80 000 personer varje gång.

Alla skriver exakt samtidigt, även de som genomgår provet utomlands. Prov anordnas av svenska skolor i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Schweiz och Spanien. Till och med hos Kfor-styrkan i Kosovo skriver ett hundratal befäl och soldater. Bland de 115 kadetterna och värnpliktiga på marinens långresefartyg HMS Carlskrona, just nu i Rio de Janeiro i Brasilien, testades 46 i besättningen.

- De fick börja klockan tre på morgonen, lokal tid, berättade Margaretha Hallgren som är högsta ansvarig för högskoleproven.

Brandlarm

Hon hade tidigt på lördagseftermiddagen inte fått några rapporter om försök till fusk eller andra störningar. Jan Lundqvist, huvudansvarig för proven i södra och västra Skåne, sade dock till TT att brandlarmet gick mitt under andra delprovet på Rönneskolan i Ängelholm och att hela skolan utrymdes.

- Larmet utlöstes av en rökmaskin under en repetition i gymnastiksalen och de skrivande kunde återvända och avsluta provet. Exakt hur vi ska hantera det ska vi diskutera senare, sade han.

Margaretha Hallgren tror inte att det blir något bekymmer:

- Kunde de bara hålla ihop grupperna och sedan ta tillbaka tiden så blir det nog inga problem, sade hon.

Samtliga provsvar skickas nu till Umeå universitet för rättning. Om fem veckor får de skrivande veta resultatet.

Facit till högskoleprovet

Thomas Hamberg/TT