Samband mellan sal och klamydia

Nya rön av kinesiska forskare

NYHETER

GUANGZHOU

Kinesiska forskare tror att klamydiabakterien är en av de bidragande faktorerna bakom lungsjukdomen sal (svår akut luftvägsinfektion), rapporterar experter från Världshälsoorganisationen (WHO) som är i södra Kina i jakt på ledtrådar.

De kinesiska forskarna sade i fredags till WHO-tjänstemän att de genomgående hittat klamydiabakterier hos patienter som fått diagnosen sal, uppger WHO:s talesman Chris Powell.

De kinesiska rönen pekar på möjligheten att sjukdomen kan orsakas av klamydiabakterien i samverkan med någon annan patogen (sjukdomsalstrande) organism, möjligen lik coronaviruset, som ger luftvägsinfektioner.

Li Liming, chef för Kinas smittskyddsinstitut, säger till nyhetsbyrån Nya Kina att den bakterie som kinesiska forskare inriktar sig på är "klamydialiknande" eller möjligen en mutation av klamydia.

Flera virus?

Laboratorier runt om i världen har isolerat vad som uppenbarligen är en ny stam av coronaviruset hos många sal-patienter. Det är därför den patogen som i första hand misstänks ligga bakom sjukdomen.

I Hongkong har forskare isolerat paramyxovirus och tror att det är en möjlig orsak.

Klamydia är en vanlig sexuellt överförbar sjukdom, men klamydiabakterien är också känd för att orsaka atypisk lunginflammation. Paramyxovirus är en virusfamilj med bland andra RS-virus och parainfluensavirus, som båda ger luftvägsinfektioner.

Öppnar dörren

Enligt WHO:s uppgifter på lördagen har sal-smittan krävt 86 liv bland över 2 500 troliga smittofall i över 30 länder.

49 dödsfall och cirka 1 220 sjuka har rapporterats i Kina.

Sjukdomen upptäcktes i november i staden Foshan i provinsen Guangdong i södra Kina. Området är ett av Kinas modernaste, i Foshan sker exempelvis 80 procent av den kinesiska tillverkningen av mikrovågsugnar.

Kina, som till en början visade klent intresse för att låta omvärlden undersöka sjukdomsspridningen, har nu bett om ursäkt och utlovat större öppenhet. "Våra medicinska inrättningar och massmedier har varit illa koordinerade", säger Li Liming till tidningen South China Morning Post.

Vårdanställda

I Hongkong har dödstalet stigit till 20 och antalet smittade till 800. En av de tre som avled på lördagen vårdades på Princess Margaret-sjukhuset, där det också finns en sal-smittad svensk, en affärsman som trots löfte om vård i Schweiz där han är bosatt inte har fått möjlighet att lämna Hongkong.

Bland de övriga nyrapporterade fallen i Hongkong finns tio vårdanställda och sju invånare i ett höghus som försatts i karantän.

Kanada, det land utanför Asien som är mest drabbat, registrerade i fredags nio nya fall och totalantalet angavs till 187.

Misstanken om sal-smitta hos en svensk femåring har avskrivits, uppgav Smittskyddsinstitutet på lördagen.

TT-AFP