SAS ställer in 58 avgångar

Flera tusen anställda riskerar förlora sina jobb

NYHETER

Det redan hårt prövade flygbolaget SAS fortsätter att tappa passagerare och ett 50-tal avgångar ställs in som en direkt åtgärd.

Tusentals anställda riskerar förlora sina jobb när ett nytt sparpaket ska presenteras. Irakkriget, konjunktursvackan och lungsjukdomen sal har slagit hårt mot SAS Asienlinjer.

Nedgången under mars med 6 procent innebär att 2,6 miljoner passagerare flög med SAS under månaden.

För SAS Airlines som står för merparten av SAS flygningar uppgick minskningen till 10,2 procent. Dessutom minskade kapacitetsutnyttjandet med 6,2 procentenheter till 63,2 procent. Och yielden, intäkt per passagerarkilometer, sjönk med hela 13 procent under mars.

Inställda avgångar

Med anledning av det svaga bokningsläget ställer SAS in 56 avgångar per vecka under perioden 22 april-20 juni. Det handlar alltså inte om nedläggning av linjer utan om färre avgångar.

Sju linjer drabbas: Oslo-Dublin, Oslo-Manchester, Stockholm-Ronneby, Stockholm-Kalmar, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim och Oslo-Stavanger.

Nedgången ökar också trycket på SAS-facken att gå med på ledningens nya och mycket omfattande sparpaket, som ska presenteras inom kort. Ett sparpaket som innebär att flera tusen SAS-anställda riskerar att förlora sina jobb.

Förhandlingar

Förhandlingar med de 39 facken går nu på högvarv och det är tänkt att det nya sparpaketet ska presenteras för bolagsstämman på torsdag. I förhandlingarna kräver SAS-ledningen att samtliga personalgrupper går med på lönestopp i år.

SAS-piloterna har redan sagt ja till att öka arbetstiden i luften och de kabinanställda kommer också tvingas till betydligt längre arbetspass och försämrade anställningsvillkor enligt norska tidningsuppgifter.

SAS trafikutveckling har nu försämrats tre månader i följd och bolaget räknar med en fortsatt svag trafikutveckling.

Irakkriget dämpar

Irakkriget har dämpat efterfrågan till destinationer i Nordamerika och Storbritannien. Däremot har Irakkriget haft liten påverkan på Skandinavientrafiken, enligt SAS. Men bokningarna till Asien har minskat rejält de senaste veckorna i takt med larmrapporterna om utbredningen av lungsjukdomen sal i Kina.

Sedan 11 september 2001 har SAS presenterat två jättelika spar- och effektiviseringspaket, som ska förbättra lönsamheten med 13 miljarder kronor 2004. Det har hittills resulterat i att drygt 4 000 anställda kommer att förlora sina arbeten.

Men i takt med lågprisflygets framgångar och den långvariga konjunktursvackan tvingas nu SAS-ledningen presentera ytterligare ett sparpaket i mångmiljardklassen.

De nya besparingarna och effektiviseringarna kommer främst att drabba SAS Airlines.

CG Ström/TT