Svenska kyrkan hjälper barnen

NYHETER

Pedofili och sexuella övergrepp är inte nytt inom kyrkan.

I USA och Tyskland skakas kyrkan av pedofilskandaler.

Övergrepp förekommer också i svenska samfund.

- Vi har länge känt till sexuella övergrepp och har historiskt ofta stått på fel sida - på förövarens, säger Inger Lise Olsen vid Svenska kyrkan.

I dag vill Svenska kyrkan göra upp med det förgångna.

- Vi vill inte försöka dölja det som sker utan erbjuda stöd till kränkta.

Många sexförbrytare

Amerikansk forskning visar en överrepresentation av sexförbrytare hos psykologer, psykiatriker - och präster.

- Präster och andra i kyrkan får ofta kontakt med människor i kris och pratar om centrala existentiella frågor. Då krävs att kyrkans företrädare är professionella.

Sveriges Kristna råd tar nu fram gemensamma linjer mot sexövergrepp i samfunden. Jehovas vittnen är inte med.

Petter Ovander