Svenska barn läser bäst - i hela världen

...men fortfarande är flickorna bättre än pojkarna

1 av 2 | Foto: ULF HÖJER
GILLAR VINNI OCH FANTOMEN Syskonen Hedvig och Edward Holgersson, 8 och 11, älskar att läsa. Särskilt Hedvig som slukar alla böcker om flickan Vinni av Petter Lidbeck. Edward är mer förtjust i Fantomen och Ture Sventon.
NYHETER

Dagens nioåringar läser sämre än nioåringar gjorde för tolv år sedan.

Ändå läser de bäst i världen.

Det visar en undersökning som gjorts bland 135 000 barn från 35 länder. De norska barnen kom först på 25:e plats.

Ändå läser alltså svenska nioåringar inte lika bra i dag som i förra undersökningen 1991. Sverige och USA var de enda länderna där resultatet hade försämrats.

- Jag tycker det är allvarligt. Både Sverige och USA har något att fundera över. Någonting har hänt, säger Monica Rosén vid Göteborgs universitet och en av de ansvariga för undersökningen.

Sämre stöd i skolan

Skolverket tror att förklaringen kan vara de omfattande nedskärningarna som genomfördes i skolan i mitten av 90-talet. Skolans resurser att ta hand om elever med behov av extra stöd minskades.

- De försämrade resultaten är en varningssignal. Kommunerna anställer nu

15 000 nya lärare och specialpedagoger, säger utbildningsminister Thomas Östros.

Att svenska elever ändå är bäst i världen på att läsa tros bero på två saker:

Sverige har den högst utbildade föräldragenerationen i världen.

Astrid Lindgren-effekten: svenska barn älskar att läsa hennes kapitelböcker med mycket text.

Killarna ligger efter

Undersökningen visar också att flickor, i alla de undersökta länderna, är bättre på läsförståelse än pojkar.

- Det är anmärkningsvärt att skillnaderna fortfarande finns kvar.

Trots att barnen i dag inte hade lika bra resultat på testerna, har de större tilltro till sin förmåga.

Här läser vi bäst

Elin Jansdotter

ARTIKELN HANDLAR OM