S och v - överens om att de är oense

Hur länge håller samarbetet mellan regeringen och stödpartiet?

1 av 2 | Foto: BJÖRN LINDAHL/ LASSE ALLARD
FROSTIG RELATION Om fem dagar ska vårbudgeten presenteras. Men socialdemokraterna och vänstern är ännu inte överens. Frågan är hur länge vänsterns starke man Lars Ohly vill fortsätta samarbetet med Göran Persson.
NYHETER

Frågan är hur länge samarbetet mellan vänsterpartiet och regeringen överlever.

Partierna är fortfarande inte överens om vårbudgeten som presenteras om fem dagar.

Åtta personer i vänsterpartiets styrelse röstade nej till den preliminära överenskommelsen med regeringen om besparingarna i statens vårbudget.

Redan då var det alltså problem. De fortsätter.

Ska vara klara på tisdag

I går diskuterade vänsterpartiets högsta ledning, det verkställande utskottet, på nytt budgetuppgörelsen.

Men trots nya samtal med regeringen under dagen var man fortfarande inte helt överens om innehållet som presenteras på tisdag nästa vecka.

Vänsterns kritik gäller framför allt två punkter.

Sänkt sjukersättning. Från 1 juli sänks ersättningen i sjukförsäkringen från 80 till 78 procent av lönen.

Vänsterpartiet ser det som en tillfällig försämring. Det gör inte finansminister Bosse Ringholm.

På den här punkten är parterna överens om att man inte är överens.

Sjuklönen. Regeringen vill att arbetsgivarna ska ta över kostnaderna för de sjukskrivna även efter den 21:a sjukdagen. Från 1 juli betalas ersättning från försäkringskassan först från den 22:a sjukdagen.

Det har vänsterpartiet i princip inget emot. Men de vill samtidigt att skötsamma arbetsgivare, med låga sjuktal, ska premieras. Medan arbetsgivare med höga sjuktal ska bestraffas. Detta går under beteckningen "ekonomiska drivkrafter".

De nya reglerna ska gälla från årsskiftet. Kontroversen nu gäller vilka direktiv en arbetsgrupp som ska förbereda frågan ska få. Avgränsade eller inte?

Vänsterpartiet vill ha ett öppet mandat. Regeringen vill snäva in gruppens arbetsområdet. Hur det blir är oklart.

Nästa års statliga budget presenteras i september.

Det innebär att förhandlingarna, där de två knäckfrågorna på nytt kommer upp på bordet, kommer att föras samtidigt med valkampanjen inför EMU-omröstningen. Där är som bekant regeringen och vänsterpartiet inte heller ense.

Schyman var garanten

Man kan alltså med fog ställa frågan hur länge samarbetet mellan de två partierna, som hittills pågått i fem år, kommer att överleva. Gudrun Schyman var garanten för att det skulle löpa på.

Hon ville visa att hennes parti var moget att ta ansvar och dugligt att regera.

Den nya vänsterledningen har inte samma inställning. Lars Ohly, som många vill ska efterträda Schyman i partiledarvalet nästa år, anser exempelvis att samarbetet nu närmar sig smärtgränsen.

Bryts samarbete är den yttersta konsekvensen nyval. Vem tjänar på det?

Lena Mellin