Risk för sopkaos om tippen strejkar

NYHETER

På morgonen torsdagen den 24 april kan Skellefteås 15 sopbilar stanna kvar i garagen.

Soptippen har bommat igen.

På många håll i landet väntar sopkaos om Kommunals strejkvarsel träder i kraft.

Kommunerna i Sverige kan få sanitära problem på halsen. I tre veckor.

- I ett värsta scenario kan det bli ohälsoproblem, och blir det varmt är det inte bra med en massa sopor som står och ruttnar med tanke på smittspridning och annat, säger Weine Wiquist, vd på Renhållningsverksföreningen, som företräder renhållningsbranschen.

Claes Petersson