Informationsministern dök inte upp på jobbet

NYHETER

NEW YORK

Inte ens krigets mest osannolike tv-stjärna - informationsministern Muhammed Saeed al-Sahaf - dök upp i går.

Foto: AP
al-Sahaf är försvunnen tillsammans med resten av Iraks ledarstab.

Varje dag sedan kriget inleddes har Iraks informationsminisiter Muhammed Saeed al-Sahaf dykt upp i Bagdad och berättat om framstegen för irakiska armén.

Han har varit den enda medlemmen i Iraks regering som visat sig levande.

Det har åter startat spekulationer om att Bagdad har ett tunnelsystem som är längre än någon trott.

Det är osäkert vilket öde som väntar Iraks informationsminsiter efter kriget. Han har arbetat som irakisk ambassadör i Sverige och i flera andra delar av världen som diplomat. Han var utrikesminister för Irak på 90-talet innan han blev informationsminister.

Fredrik Virtanen