Det som händer väcker förvåning

NYHETER

Efter alla förutsägelser i såväl västmedia som från Saddams regim om att ett blodbad är att vänta i Bagdad - har gårdagens utveckling väckt förvåning. Att det amerikanska intagandet av Bagdads fattigare stadsdelar kunde ske i fredliga former överraskade många, inte minst i övriga delar av arabvärlden. Men medan världens ögon riktas mot den irakiska huvudstaden och förstörandet av Saddammonumentet, ökar oron inför framtiden på andra håll och kriget pågår än.

I arabiska medier lyfts det irakiska befolkningens lidande fram. Det är uppenbart lättare för invasionstrupperna att fixa all slags support för sina egna än vatten för folk i Basra och Bagdad, och offren för klusterbomberna bara ökar. Den fruktansvärda situationen på irakiska sjukhus framgår med all tydlighet på tv-skärmarna. Kaos och plundring sker inför invansionstruppernas ögon. Därtill kommer oron inför ett framtidsscenario med amerikansk ockupation i Irak. I Kuwait sitter den pensionerade armégeneralen Jay Garner färdig att bege sig till Bagdad så snart möjlighet ges.

Iran vill definitivt inte heller se någon amerikansk ockupation av Irak. Utpekad som en i "axis of evil" framstår den amerikanska närvaron som ett konkret hot mot Iran. Situationen har inte blivit bättre av att USA några veckor före invasionen i Irak tog bort terroriststämpeln på den iranska exilorganisationen Mujahidin-e Khalq, som har träningsbaser i Irak. Den har ju hittills haft en fristad i Irak,tack vare Saddam Hussein. Ännu är det helt tyst om vilken roll som USA framöver vill tilldela organisationen i fråga. Till saken hör att Mujahidin-e Khalq fram tills för några år sedan inte var terroriststämplad inom EU - men blev det, när EU skulle börja förhandla med Iran om ett avtal om handel och samarbete.

Iran är emellertid involverat på mer än ett sätt. En av de viktigaste irakiska exilorganisationerna The Supreme Council för Islamic Revolution in Iraq (SCIRI) är Iranbaserad. Kommer USA och britterna att ge denna organisation och dess ledare någon del av makten i Irak? Det finns många olika ayatollah-fraktioner bland shia i Irak. Saddam Hussein tvingade i väg åtskilliga inflytelserika religiösa ledare och dessa tog sin tillflykt till Iran. En hel del av dem hade iranskt medborgarskap - trots att de i generationer levt i Irak. När dessa ayatollor hade lämnat sina positioner inom den religiösa hierarkin i Irak var det andra som fick möjlighet att ta över. Huruvida dessa nu är villiga att ge upp sina maktpositioner är osäkert.

Samtidigt varnar Turkiet än en gång den amerikansk-brittiska koalitionen vad gäller konsekvenserna av eventuella försök från kurdernas sida att inta städerna Kirkuk och Mosel. Om så sker kommer turkiska trupper att gå in i norra Irak. Det är helt tydligt att koalitionen tar de turkiska uttalandena på fullt allvar och håller tillbaka kurderna. För kurdernas del anses det vara geopolitiskt nödvändigt att inkludera oljefälten i såväl Mosel som Kirkuk i den kurdiska delen i ett framtida federativt Irak för att kunna få en tillräcklig ekonomisk bas. Men USA vill själv ha kontrollen över oljan och skulle kunna åberopa hur det var på 1970-talet, då den gamle kurdledaren, Mullah Barzani, erbjöd USA rätten att exploatera oljan i norra Irak för att få amerikanskt stöd för kurdiskt självstyre i irakiska Kurdinstan.

Marianne Laanatza , Mellanösternexpert