”Skönt att Saddam är borta”

Anna Lindh: Sverige vill delta i FN-ledd uppbyggnad av Irak

NYHETER

Sverige anser fortfarande att USA-alliansens krig i Irak strider mot folkrätten.

- Man kan vara glad ändå i dag, säger utrikesminister Anna Lindh. Det är skönt att Saddam Hussein är borta.

- Kriget är i det närmaste över. Saddam Hussein har fallit. Nu står vi inför den svåra uppgiften att vinna freden.

Lindh klargjorde att Sverige vill vara med i återuppbyggnaden av Irak - som måste ledas av FN. EU ska diskutera återuppbyggnaden och det råder trots oenigheten om kriget enighet om återuppbyggnaden, enligt Lindh.

Hon föreföll vara beredd att dra streck över motsättningarna med USA och Storbritannien om Irak inför återuppbyggnaden.

Slut på splittring

- Alla ska vara med och bygga upp Irak igen. Det är inte bara en uppgift för alliansen. Kritikerna måste också vara med. Att vinna freden blir svårare om splittringen består efter krossandet av regimen.

Utrikesministern höll en presskonferens samtidigt som kurdiska styrkor gick till offensiv i norra Irak.

- Jag tror inte man ens bör försöka bilda en ny kurdisk stat. Det skulle obönhörligen leda till nya krig i regionen, var Lindhs budskap.

Eventuella flyende Saddam Hussein-anhängare ska inte räkna med att få en fristad i Sverige, även om de är hotade hemma i Irak, klargjorde Lindh.

Flyktingar

- Jag tror knappast det blir aktuellt. Vi får väl pröva det i så fall. De bör ställas inför rätta.

På en fråga om hon fortfarande tror att Irak hade massförstörelsevapen gav Lindh, som tidigare sagt att hon tror att landet har sådana vapen, ett undvikande svar.

- Vi har inte förändrat vår ståndpunkt. Vi väntar på rapporter från dem som finns i Irak. Vi förutsätter att FN-inspektörerna får mandat att skapa en egen uppfattning om vad USA-alliansen hittar där.

- Med största sannolikhet skulle fortsatta vapeninspektioner ha lett till att regeringen i Irak förändrats ändå när Saddam Hussein blev av med sina vapen, tillade Lindh.

Världen måste förhindra en upprepning av det som hänt i Irak, sade Lindh och presenterade en rad svenska tankar om hur spridningen av sådana vapen kan förhindras. Dessa tankar ska diskuteras i EU inom kort.

Thomas Höjeberg/TT