Fler svenskar är för kriget

NYHETER

Nu ökar stödet för Irakkriget hos svenskarna.

På tre veckor har andelen som stöder kriget ökat från 17 till 35 procent.

Men sex av tio är fortfarande emot kriget.

När kriget inleddes var motståndarna i överväldigande majoritet - 81 procent var då emot kriget. Den senaste undersökningen, som Temo gjort åt Dagens Nyheter, visar att andelen motståndare nu minskat till 60 procent.

Borgerliga väljare har ändrat inställning till det USA-ledda kriget. Nu är en majoritet - 48 procent - för kriget. I krigets inledningsskede var bara 22 procent positivt inställda.

Den stora förändringen har skett bland män de senaste dagarna. Det är nu nästan jämnt mellan dem som är för och emot. Motståndarna väger dock över med 48 procent mot 45.

Bland kvinnor är motståndet kraftigt - precis som tidigare. Den senaste mätningen - som gjordes den 8-9 april - består motståndarna av 71 procent. Under krigets första veckor var andelen motståndare 87 procent.

Även bland socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets väljare är krigsmotståndet massivt. Men även hos dem har motståndet minskat. 76 procent var i den senaste undersökningen emot Irakkriget - jämfört med 86 procent den första mätningen 18-19 mars.

3 500 personer har intervjuats i DN/Temos undersökning.

Carl Hjelm