Bushs korståg fortsätter

Nordkorea, Syrien eller Iran kan stå på tur

NYHETER

AMMAN

Iraks massförstörelsevapen var grundskälet till kriget. Ännu har inga hittats.

USA påstår nu att Irak kan ha smugglat vapnen utomlands.

Vilket leder till frågan: Vem står näst på Bushs lista över fienderegimer?

Foto: AP
STARKA UTTALANDEN George W Bushs ord till det amerikanska folket, dagarna innan och under kriget i Irak, målar upp en tydlig bild av onda skurkregimer som ett hot mot USA och resten av världen.

Med Irak-kriget har president Bush handgripligen etablerat sin nya världsordning där doktrinen om det förebyggande kriget är central. Länder som anses utgöra ett hot ska kunna attackeras även om de inte själva gått till anfall.

I Iraks fall var förevändningen att landet gömde och producerade massförstörelsevapen.

Dessa vapen kunde hamna i händerna på terrorister och därmed hota både USA och världen.

Vapeninspektörerna fick bara några månader på sig innan USA:s tålamod tog slut. När kriget väl kom igång försvann vapnen långt ner på dagordningen. Istället blev huvudskälet att befria Iraks folk från en tyrann. Nu är de farliga vapnen åter i fokus.

Bara falsklarm hittills

USA har haft särskilda militära enheter vars enda uppgift varit att leta efter massförstörelsevapen. De har hittat en rad misstänkta förvaringsplatser. Efter tester har det hittills rört sig om insektsspray eller andra former av falsklarm.

Inte heller har Irak - som det fruktades - använt några massförstörelsevapen.

Nu försöker USA locka irakiska vetenskapsmän med belöningar för att berätta var vapnen finns.

Frånvaron av dessa vapen skapar ett trovärdighetsproblem för USA, särskilt nu när kriget går in i sitt slutskede. Tänk om inga massförstörelsevapen hittas. Då faller hela den legala grunden för kriget.

Det spelar mindre roll nu när Saddam är borta men för framtida krigsäventyr kan det vara viktigt.

Vapnen har flyttats?

Uppgifter om att Iraks biologiska och kemiska vapen flyttats till grannländerna kommer därför väldigt lägligt för USA. Dels ger det en förklaring till varför inga vapen hittats, dels öppnar de en möjlighet för att "straffa" andra regimer som eventuellt hjälpt Irak smuggla ut vapnen.

USA har redan utnämnt ytterligare två skurkregimer i "ondskans axel", kärnvapenaspiranterna Iran och Nordkorea. Under kriget har ett tredje land seglat upp som het kandidat, Syrien.

Häromdagen hotade försvarsminister Donald Rumsfeld Syrien med "allvarliga konsekvenser" om inte Assad-regimen slutade blanda sig i kriget. Exakt samma ordval som användes mot Irak inför kriget.

Ordkriget mellan Damaskus och Washington har gått så långt att Tony Blair ansåg sig tvungen att garantera att USA inte hade några planer på att anfalla Syrien.

En USA-attack nu är mer eller mindre utesluten. När Irak-kriget är över behövs en vilopaus. Om Bush står vid sitt ord kan dock andra länder framöver få dela Iraks öde.

Från Vita huset kom i går följande uttalande.

- Vi hoppas att länder som Iran, Nordkorea och Syrien tar lärdom av Irak-kriget.

Kan hotet bli tydligare än så?

Wolfgang Hansson