Upprätta lag och ordning!

NYHETER

AMMAN

Först blev de befriade, sedan lämnade åt sitt öde.

I stället för Saddams tyranni terroriseras irakierna nu av banditgäng och allmän laglöshet.

Det är ockupationsmaktens plikt att upprätthålla lag och ordning.

Hittills har amerikaner och britter inte klarat det.

Jublet när statyer av Saddam fälldes för några dagar sedan håller på att ersättas av en annan känsla bland vanliga irakier. Ilska och rädsla för att gå ut på gatan eller bli rånad i sitt hem.

Mönstret går igen i varje stad som faller i de utländska styrkornas händer. En total upplösning av lag och ordning.

Soldaterna gör i princip inget för att stoppa plundrare. Uppretade irakier undrar varför.

Om en främmande makt går in och avsätter en regim i ett annat land är det deras skyldighet att skapa trygghet och ordning. Särskilt om invasionen skett för att befria ett folk från förtryck.

Planeringsmiss

Uppenbarligen har varken amerikaner eller britter planerat för detta. Inga militärpolisstyrkor står redo att flygas in.

Ett sätt att försöka stoppa laglösheten hade varit att omedelbart få igång radio- och tv-sändningar och informera folk om vad som händer och vem som har kontrollen.

Den civila administration som USA förberett befinner sig fortfarande i Kuwait. Ju snabbare den kommer på plats och ju fortare irakier sätts in i ledningen, desto större är chansen att få stopp på den totala anarkin.

Irakierna sviks

Nu har de vanliga irakierna i stället svikits. Förr var de rädda för Saddam och hans hejdukar. Nu vågar de knappt gå ut på gatan, ännu mindre till sina arbeten. På nätterna barrikaderar de sig i sina hem för att hålla plundrare borta.

Tecken finns att militären börjar ompröva sin låt gå-politik. I Basra har brittiska soldater börjat patrullera gatorna i begränsad utsträckning.

Ett farligt men viktigt arbete som de har många års erfarenhet av från oroliga Nordirland.

FN och en rad hjälporganisationer har krävt att militären upprättar lag och ordning och skyddar sjukhus. Innan dess är de inte beredda att sända in någon hjälp.

Innan irakierna vågar komma ut ur sina hem har de inte fått verklig frihet.

Wolfgang Hansson