Stockholms vatten är fullt av gifter

Flera kända sjöar ingick i undersökningen

Foto: ANDREAS HILLERGREN
Vy över Saltsjön sett från Ersta, Södermalm.
NYHETER

Det är dags att sluta skryta om Stockholms vatten.

Vattnet är kraftigt förorenat av tungmetaller och miljögifter.

De största utsläppen kommer från trafiken visar en ny undersökning.

Några av sjöarna i Stockholm som ingick i undersökningen.

Undersökningen som pågått sedan i höstas är nu klar. I dag presenteras den för Stockholms politiker, skriver Dagens Nyheter.

I undersökningen har halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter mätts i bland annat Mälaren, Saltsjön, Trekanten, Råcksta träsk och Judarn.

Resultatet visar nu att Stockholms centrala vattenområden och flera småsjöar är kraftigt förorenade.

Ingen fjällkvalitet

- Vi har varit duktiga på att rena utsläppen i vår luftmiljö. Men samtidigt har vi överfört utsläpp till vattnet. Vi måste en gång för alla avliva myten om att vattnet i Stockholm har fjällkvalitet, för nu vet vi vad som döljs under den vackra ytan, säger Ulf Mohlander på Stockholms miljöförvaltning till DN.

DDT och PCB

Man har undersökt biotillgängligheten i vattnen, det vill säga halterna av ämnen i organismer i förhållande till halterna i miljön. Halterna av ett stort antal miljöfarliga metaller och miljögifter som DDT och PCB har mätts i fjädermygglarver, vattengråsuggor och vandrarmusslor.

Ulf Mohlander säger att politikerna nu måste ta krafttag för miljön.

- Vi får inte glömma att naturen har ett skyddsvärde och att vi människor har ett stort ansvar för att förvalta naturen väl. Vi måste sluta använda material som kan läcka ut i naturen, säger han.

Undersökningen har gjorts av Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms universitet.

Carl Hjelm

ARTIKELN HANDLAR OM