”20 kronor för att köra i Stockholm”

Däremot gratis på Essingeleden – enligt utredning om biltullar

NYHETER

Det bör kosta 20 kronor att köra bil under rusningstrafik i Stockholm.

Däremot ska det bli gratis att köra på Essingeleden, enligt en utredning.

Senast om en månad måste den rödgröna majoriteten i Stockholms stadshus ha bestämt hur försöket med avgifter i rusningstrafiken ska vara utformat i detalj. Men redan nu är riktlinjerna lagda av stadsledningskontoret.

Det föreslås bli endast en zongräns, inte flera som det tidigare talats om. Men på den punkten är finansborgarrådet Annika Billström (s) inte överens med utredningen.

- Jag tycker att även de som bor i innerstaden ska vara med att betala för en bättre miljö, säger hon.

Enligt det nuvarande förslaget ska bilisterna betala 20 kronor för att passera huvudstadens gamla tullar under rusningstrafik. Halva den summan ska gälla under dagtid och tidigt på morgonen, men på helgerna blir det gratis.

Max 80 kronor

För att yrkestrafiken inte ska drabbas orättvist hårt införs ett tak på 80 kronor per dygn. Ett problem att lösa har varit frågan om färdtjänst eftersom den ofta utförs av taxi. Förlaget innebär dock att bara fordon avsedda speciellt för färdtjänst slipper avgiften.

Andra som slipper är utryckningsfordon, fordon med handikapptillstånd, bussar i linjetrafik samt el- och biogasdrivna bilar. Dessutom slipper mc-förare betala eftersom tekniken inte klarar av debiteringen.

Stockholms stadsledningskontors förslag innebär att Essingeleden undantas från avgifter. I en konsultrapport som togs fram inför förslaget föreslogs en avgift på 10 kronor under de mest belastade morgon- och kvällstimmarna, förutsatt att leden alls avgiftsbeläggs.

Politikerna är ännu inte överens om hur de ska göra med Essingeleden.

Dosa registrerar

Tekniken som föreslås är en dosa i varje bil som registrerar när ett fordon passerar kontrollstationerna.

Intäkterna beräknas till 1,2 miljarder årligen.

Trafiken kommer enligt förslaget att minska med mellan 10 och 15 procent under rusningstrafik medan kollektivtrafiken ökar med 3 procent.

Investeringskostnaderna beräknas till 500-600 miljoner kronor, något som Annika Billström hoppas att staten ska betala. Intäkterna ska däremot gå till Stockholms stad.

Anders Gustâv, moderat ordförande i kommunstyrelsen i Solna, reagerar starkt investeringskostnaden.

- Hela det här förslaget var värre än jag trott, men att lägga ner så mycket pengar på något som sägs vara ett försök är oacceptabelt, säger han.

Driftskostnaden beräknas till cirka 100 miljoner kronor årligen.

Den 23 april ska förslaget diskuteras vid en utfrågning och därefter, den 14 maj, fattar majoriteten i stadshuset det slutgiltiga beslutet.

Fakta/ förslag till trafikavgifter

Varg Gyllander/TT