Miljardsmäll för bilister

Trängselavgifterna i Stockholm - så här ska de fungera

NYHETER

20 kronor in och 20 kronor ut.

Så mycket kostar det att köra bil under rusningstrafik i Stockholm när trängselavgifterna införs.

Och alla ska betala.

20 KRONOR IN, 20 KRONOR UT Trängselavgifterna kommer enligt stadsledningskontorets utredning att minska trafiken i Stockholm med mellan 10 och 15 procent under rusningstrafik.

Det blir inte olika zoner som det spekulerats i, utan bara en för hela Stockholms innerstad.

Men på den punkten är inte finansborgarrådet Annika Billström (s) överens med det förslag som i går lades fram av stadsledningskontoret. Hon vill ha två zoner.

- Jag tycker att även vi som bor i innerstan ska vara med och betala för en bättre miljö, säger hon.

Exakt var den andra zonen ska ligga vet inte Billström i dag. Men hon kan tänka sig att det finns stationer vid Slussen, på Centralbron och på Västerbron.

Koalitionen oenig

Liksom utredningen anser hon att det ska vara gratis att åka på Essingeleden.

- Över 80 procent av bilarna som kör på Essingeleden ska till andra platser norr eller söder om Stockholm, och då är det fel att ta avgift av dem.

Men där är hennes regeringskamrater i Stadshuset, v och mp, av annan åsikt. De vill att även bilisterna på Essingeleden ska betala.

Senast om en månad måste den rödgröna majoriteten ha bestämt hur försöket med trängselavgifter ska vara utformat i detalj.

Det behövs 38 vägavgiftsstationer på 20 platser för att täcka in hela innerstaden.

Tekniken som föreslås av utredningen är en dosa i varje bil som registrerar när ett fordon passerar en kontrollstation. För tillfälliga besökare kommer det att finnas kort att köpa på bensinmackar och liknande platser.

Intäkt: 1,2 miljarder

Trafiken kommer enligt förslaget att minska med mellan 10 och 15 procent under rusningstrafiken, medan kollektivtrafiken ökar med tre procent. Det är också den ökning som SL sagt att man klarar av.

Intäkterna från trängselavgifterna, 1.2 miljarder per år ska bidra till upprustningen av kollektivtrafiken: nya linjer, nya pendel- och tunnelbanevagnar och nya bussar, bland annat.

Investeringskostnaderna beräknas till 500-600 miljoner kronor, något som Annika Billström hoppas att staten ska betala. Driftskostnaden beräknas till cirka 100 miljoner kronor per år.

Den 23 april diskuteras förslaget vid en utfrågning, den 14 maj fattar majoriteten i Stadshuset det slutliga beslutet.

Avgiften betalas med en dosa

Mc-förare, utryckningsfordon och miljöbilar undantas

Sven-Anders Eriksson