"Valfrihet ökar segregationen bland skolbarn"

Skolverket har gjort en studie

NYHETER

Rätten att välja vilken skola barnen ska gå i har ökat segregationen.

Det visar en studie som Skolverket har gjort.

Foto: BJÖRN LINDAHL
Elever på Enskilda gymnasiet i Stockholm. Personerna på bilden har inget samband med artikeln.

Studien bygger på en enkätundersökning bland 4 700 föräldrar och bland tjänstemän vid landets kommuner. Resultatet presenteras i en debattartikel i Dagens Nyheter av Skolverkets generaldirektör Per Thullberg och projektledaren Sun-Joon Hwang.

Ökade skillnader

De skriver att valfrihetsreformen har förstärkt både etnisk, socioekonomisk och prestationsmässig segregation. Omkring 70 procent av föräldrarna anser att valfriheten leder till att vissa skolor lockar till sig elever medan andra förlorar. Nästan lika många anser att kvalitetetsskillnaderna mellan skolorna ökar.

Föräldrar är oroliga

En knapp majoritet av föräldrarna tror att en del skolor kommer att utvecklas till elitskolor medan andra skolor kan tvingas lägga ner sina verksamheter.

I studien ingår två fallstudier från Västerås och Sollentuna. De styrker antagandet att valfriheten leder till ökad segregation. Svenska elever undviker skolor där andelen elever med utländsk bakgrund är hög.

TT