Missnöjda elever får nöja sig

NYHETER

På Lunds universitets hemsida beskrevs kursen som en "Masters-utbildning", men motsvarade en svensk magisterexamen.

En man och en kvinna från Japan anser sig ha lurats till Lund och kräver en kvarts miljon kronor i ersättning av svenska staten.

Parets anmälan till justitiekanslern (JK) har vållat oenighet mellan Lunds universitet och Högskoleverket om hur en korrekt internationell kursinformation bör utformas.

Men JK anser inte att paret lidit någon skada som berättigar till ersättning. (TT)