Det nya Europa - i dag föds det

Nu får EU 75 miljoner nya medborgare

1 av 2 | Foto: ARIS MESSINIS
HISTORIA SKRIVS I GREKLAND Anslutningsfördragen för EU:s tio nya medlemsländer skrivs under i dag i Aten. Det innebär slutet på en epok där EU varit en angelägenhet för Västeuropa. Och det innebär början på en epok där Europa enas.
NYHETER

I eftermiddag blir EU större.

Tio nya medlemsländer skriver under sina anslutningsfördrag vid en ceremoni i Aten, demokratins vagga.

I en byggnad på den gamla atenska agoran, där Sokrates en gång höll sina filosofiska utläggningar, skrivs anslutningsfördragen under. Symboliken vilar med andra ord tung över tillställningen där de svenska deltagarna är statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh.

Deltar inte i besluten

Högtidligheten markerar slutet på en epok. EU upphör att vara en angelägenhet för Västeuropa. Fyra av de nya länderna ingick i den sovjetiska intressesfären till 1989. Tre av dem var en del av Sovjetunionen.

Men det är också starten på en ny era. För första gången i modern tid är en stor del av Europa enat. När EU:s ministerråd samlas kommer inte längre 15 statsråd att vara på plats utan 25. Från idag har nämligen de nya medlemsländerna observatörsstatus i EU. Det betyder att de får närvara och yttra sig på mötena. Men de deltar inte i besluten.

1 maj nästa år blir de tio länderna medlemmar på riktigt. Förutsättningen är att det blir ja i de sju länder som fortfarande inte folkomröstat om medlemskapet. Och att anslutningsfördragen godkänns av samtliga inblandade parlament. Det är snarast en formsak. Ingen tror att de kommer att rösta nej.

De nya EU-medlemmarna är en brokig skara. Samtliga är, med EU-mått mätt, små. Utom Polen som räknas som åtminstone halvstort.

De är betydligt fattigare än dagens medlemskår. Men inte fattigare än att de räknar med att klara kraven och gå över till euro 2007, ett år efter att Göran Persson vill att Sverige ska vara med.

Reglerad invandring

En av EU:s grundtankar är det fria flödet av pengar, varor, tjänster och arbetskraft mellan medlemsländerna. Allt ska kunna flytta utan hindrande gränser.

Men fattigdomen i de nya medlemsländerna har lett till att EU tillåtit en rejäl inskränkning i "de fyra friheterna". Under sju år blir det inte möjligt för de nya medlemmarnas medborgare att flytta dit de vill. Till exempelvis Tyskland kommer invandringen från grannarna i öst att fortsätta att vara reglerad. Sverige kommer sannolikt inte att gå Tysklands väg, men slutligt beslut är inte fattat.

Att länder går från diktatur till medlemskap i EU är inte ovanligt i unionens historia. Det gjorde även Portugal, Spanien och Grekland. Men de behövde inte vänta så länge som 15 år.

I går var vi 376 miljoner EU-medborgare. I dag blir vi 451 miljoner.

Det här visste du inte om de nya medlemsländerna

...och så här är det i Sverige

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM