Fyra sannolika fall av sars i Sverige

Tre män och en kvinna som besökt Kina och Singapore

NYHETER

Sverige har sannolikt fått de första fallen av lungsjukdomen sars.

Tre män och en kvinna som kommit hem från olika resor i Kina och Singapore kan ha smittats, enligt Smittskyddsinstitutet.

- Vi har beredskap att ta hand om hemvändande resenärer med sjukdomssymptom. Vi tror dock att risken för att svenska turister blivit smittade är liten, men det är för tidigt att säga faran över, säger Victoria Romanus, jourhavande läkare vid Smittskyddsinstitutet.

Smittskyddsinstitutet har anmält de första sannolika fallen av sjukdomen sars i Sverige till Världshälsoorganisationen WHO. ''Sannolikt fall'' är den högsta graden av misstanke.

- Det är inte uteslutet att alla fyra eller några av dessa har smittats av sjukdomen. Men vi avvaktar dock fortfarande andra resultat för att se om de har någon annan infektionssjukdom, säger Victoria Romanus.

Inte bekräftat ännu

Två av de misstänkt smittade, en 33-årig man och en 41-årig kvinna, har redan fått lämna sjukhuset medan två andra, en 38-årig man och en 57-årig man, fortfarande är inlagda.

Patienternas lungröntgen kan tyda på att de har drabbats av sars. Men detta är ännu inte laboratorieverifierat. Det kan ta tid innan det blir slutligt bekräftat om patienterna eventuellt burit på sjukdomen.

Om patienten blivit av med viruset måste läkarna söka i immunförsvaret efter antikroppar, men det kan ta några veckor innan det finns diagnostiska metoderna för just denna smitta.

Sverige har tidigare inte haft några sannolika fall. Däremot har en patient tidigare felklassificerats på grund av en otydlig lungröntgenbild.

Feber och hosta

För att rapporteras som ett misstänkt fall krävs det att patienten har återvänt från ett område med pågående smittspridning av sars och inom tio dagar insjuknat med feber och hosta. För att betraktas som ett sannolikt fall krävs det de ssutom förändringar på lungröntgen och att det i inledningsskedet inte finns någon annan förklaring till sjukdomstillståndet.

I Sverige har hittills, förutom de fyra sannolika fallen, totalt 18 misstänkta fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet. Av dessa 18 fanns på onsdagen tre kvar på sjukhus.

Regeringen beslutade på onsdagen att lunginfektionen sars ska föras in i smittskyddslagen.

Lunginfektionen sars, som tidigare kallats sal i Sverige, klassas därmed som en samhällsfarlig sjukdom. Genom att föra in den i smittskyddslagen blir den som misstänker att han eller hon smittats av sars skyldig att söka läkare. Smittade som tvingas stanna hemma från jobbet kan i vissa fall få rätt till en särskild smittbärarpenning.

Finns det risk att sjukdomen sprids kan smittskyddsläkaren besluta om att isolera den sjuke.

Begäran från Socialstyrelsen

Regeringens beslut grundas på en begäran från Socialstyrelsen om att föra in sars i smittskyddslagen. I ett pressmeddelande säger folkhälsominister Morgan Johansson att det är viktigt att bestämmelserna i smittskyddslagen används för att kontrollera eventuella fall som dyker upp i Sverige.

Hittills har sjukdomen skördat drygt 150 dödsoffer runt om i världen och omkring 3 500 personer, varav hälften i Kina, har insjuknat.

Varg Gyllander/TT Christina Olsson/TT