Här dubbleras vår EU-avgift

Tio nya medlemmar - då ökar Sveriges nota

NYHETER

Det här klappkalaset kostar sju miljarder.

Sveriges medlemsavgift i EU nästan fördubblas de närmaste åren. Orsak: de nya medlemsländerna.

Foto: GEORGI LICOVSKI/PRESSENS BILD
dyr ryggdunk Göran Persson klappas om av Polens premiärminister Leszek Miller, till vänster, och utrikesminister Wlodzimierz Cimoszewicz. Polen är ett av de tio länder som i går blev nya medlemmar i EU, vilket fördubblar Sveriges avgift till unionen.

I början av veckan lämnade finansminister Bosse Ringholm över statens vårbudget till riksdagen. Där framgår, om man läser noggrant, att Sveriges medlemsavgift chockhöjs fram till 2006.

I år betalar Sverige in 20,3 miljarder till EU:s kassa. Vi får tillbaka 12,6 miljarder, främst i form av olika jordbrukssubventioner. Nettoavgiften för EU-medlemskapet uppgår alltså till 7,7 miljarder.

Om tre år betalar Sverige enligt preliminära beräkningar in 25,8 och får tillbaka 11,3 miljarder. Nettoavgiften ökar alltså till 14,5 miljarder. Det är nästan en fördubbling jämfört med i år.

Förklaringen finns i Aten där 25 premiärministrar i går skrev under anslutningsfördragen med de tio nya EU-länderna. Därmed sattes punkt för den uppdelning av Europa i öst och väst som rått sedan andra världskriget. Historiskt, sa alla i går. Och för en gångs skull hade de rätt.

Fattiga delar får hjälp

Men smakar det så kostar det. De nya medlemsländerna blir precis som de nuvarande berättigade till bidrag ur EU:s budget. Jordbruksstöd till bönderna. Och så kallat strukturstöd till regioner som av olika anledningar behöver extra hjälp för att komma i kapp unionens mer välmående delar. Däremot kommer de inte att bidra i någon högre grad till den gemensamma EU-kassan.

EU:s Robin Hood

En stor andel av stödpengarna till de nya EU-länderna kommer från Sverige. EU:s egen variant på Robin Hoods "ta från de rika och ge till de fattiga" fungerar nämligen så. Rikare länder bidrar med pengar till EU:s gemensamma budget. Fattigare medlemmar får pengar.

Sverige är en av de största nettobidragsgivarna till EU-kassan. 2000 var det svenska bidraget per person det högsta i EU. Året därpå låg Sverige tvåa efter Nederländerna, förra årets siffra är inte klar ännu. Andra stora EU-finansiärer är Tyskland och Storbritannien medan exempelvis Finland får pengar ur kassan.

Att Sverige, som inte alls ligger i toppen av EU:s välståndsliga, bidrar med så mycket pengar till EU:s budget beror på missar under medlemsförhandlingarna 1994. Det hävdar i alla fall Göran Persson som gjorde några tappra, och enligt honom själv framgångsrika, försök att vrida klockan rätt när EU:s nya långtidsbudget förhandlades i Berlin 1999. Han lyckades dock inte särskilt väl han heller.

Därför får de svenska skattebetalarna punga ut med 6,8 miljarder mer om året till EU när unionen utökas med tio nya länder. Att skriva historia är med andra ord inte gratis. Det heller.

Så ökar Sveriges avgift till EU

Lena Mellin