Danskar i krig – utan strid

NYHETER

KÖPENHAMN

Fyra veckor i krig, men utan någon egentlig stridskontakt.

För besättningarna på danska korvetten Olfert Fischer och ubåten Sälen känns situationen smått overklig.

- Vi har pratat mycket om det ombord, säger Sälens fartygschef Per Henriksen.

Ubåten Sälen låg för ankar i Bahrain när Aftonbladet i går talade med kaptenlöjtnant Per Henriksen. Sedan dag 1 i Irakkriget har Sälen deltagit på koalitionens sida.

- Generellt har det rört sig om att skapa en bild av den maritima situationen - övervakningsuppgifter.

25 i besättningen

Sälen är en mindre ubåt med 25 mans besättning. Den kan utföra stridsuppgifter, även om det inte har varit aktuellt.

Under de fyra veckorna har varken Sälen eller korvetten Olfert Fischer beskjutits eller själva skjutit mot irakier.

Det faktum att Danmark är en krigförande nation har påverkat besättningen på Sälen.

- Det är ganska speciellt. Men alla är professionella och väl förberedda för sin uppgift, säger Per Henriksen.

Eskortservice

Olfert Fischer befann sig i går i norra delen av Persiska viken. Korvettens uppgifter under kriget har främst varit att eskortera andra fartyg och övervaka sjöfarten.

Både Sälen och Olfert Fischer beräknar att vara kvar i området ytterligare fem månader.

- Vi har lärt oss otroligt mycket. De erfarenheter vi har skaffat oss här hade vi inte kunnat få på annat håll, säger Per Henriksen.

Per-Ola Ohlsson