Bordellmamman fick fyra år för grovt koppleri

Bevisningen om människohandel räckte inte

NYHETER

Det blev frikännande dom när en svensk domstol för första gången prövade den nya lagen om människohandel för sexuella ändamål.

En 52-årig kvinna dömdes till fyra års fängelse för grovt koppleri men bevisningen om människohandel räckte inte.

Kvinnan drev under flera år bordeller i Bergshamra norr om Stockholm. Sammanlagt trettiosex kvinnor från främst Estland lockades över till Sverige för att prostituera sig. Över femhundra sexköpare betalade henne närmare 1,9 miljoner kronor.

Förutom grovt koppleri väckte åklagare Hans Ihrman åtal mot henne för brott mot den nya lagen om människohandel för sexuella ändamål som började gälla den 1 juli förra året. Internationellt kallas det trafficking. Det var det första åtalet i sitt slag och avsåg ett fall där en 22-årig estnisk kvinna skulle ha vilseletts och förmåtts resa till Sverige för att prostituera sig.

''Avskyvärd hantering''

På torsdagen kom domen i Solna tingsrätt som anser att åklagaren inte fullt ut lyckats bevisa människohandel. Det är främst oklarheter kring kvinnans avresa till Sverige som gör att domstolen ogillat åtalet.

Tingsrätten anser i sin dom att den 52-åriga bordellmamman utnyttjat de estniska kvinnornas besvärliga levnadsförhållanden med prostitution som en sista utväg att försörja sig.

- Hennes hantering är avskyvärd och människohandel är en bra beskrivning av det hon gjort. Men att hanteringen är avskyvärd räcker inte, skriver tingsrätten.

Den har också frikänt bordellmamman från anklagelserna om olaga frihetsberövande. Flickorna hölls inlåsta men enligt tingsrätten kan de ha gått med på det.

Domen överklagas

Hans Ihrman är missnöjd med domen och kommer att överklaga den.

Han anser att tingsrätten inte tagit tillräcklig hänsyn till att bordellrörelsen var noga planerad och av stor omfattning.

- Inte heller har tingsrätten beaktat att det rörde sig om mycket pengar och att kvinnorna i flera fall var mycket unga- under 18 år. Alltså var de barn, säger Ihrman.

En 57-årig man dömdes samtidigt till villkorlig dom för medhjälp till koppleri och vapenbrott. Han har lånat ut sin lägenhet och skjutsat prostituerade dit.

Av de över femhundra män som ska ha köpt sex av kvinnorna har hittills fyra åtalats. Tre av dem dömdes på torsdagen till dagsböter medan den fjärde frikändes.

Utredningen om sexköparna pågår fortfarande och fler åtal är att vänta.

Yvonne Moberg/TT