Christina Stenbeck stärker sin makt

Tar plats i fler styrelser

NYHETER

Cristina Stenbeck tar nu även formell kontroll över Stenbecksfären.

Efter vårens bolagsstämmor tar hon plats i alla de viktiga bolagsstyrelserna.

Nu råder inte längre någon som helst tvekan om vem som tar över makten efter Jan Stenbeck, som gick bort i augusti förra året. Äldsta dottern Cristina, 25, som steg fram som familjens frontfigur efter hans död får nu också plats i sfärens bolagsstyrelser.

Hon föreslås som styrelseledamot i maktbolagen Kinnevik och Invik, där hon varit suppleant sedan 1997, samt mediebolaget MTG och teleoperatören Tele 2. Tidigare i år valdes hon till vice styrelseordförande i tidningskoncernen

Metro International och hon är också styrelseordförande i familjens ägarbolag Emesco.

Lärt sig bolagen

Cristina Stenbeck har mer eller mindre fostrats in i rollen som arvtagerska. Jan Stenbeck såg henne som sin efterträdare och hon hade sagt upp sig från sitt jobb på Polo Ralph Lauren i New York för att börja jobba i koncernen, när han oväntat gick bort.

Det knappa år som gått sedan dess har hon ägnat åt att lära sig alla bolagen. I en intervju i Stenbeckägda Moderna Försäkringars kundtidning Broker News för någon månad sedan berättar hon om hur hon arbetar för att ta en mer aktiv roll i sfärens bolag.

En vecka ledigt

- Jag har lovat familjen att jag ska arbeta 16-20 timmar om dagen fram till bolagsstämmorna i maj. Därefter kommer jag att ta en veckas semester, säger hon till tidningen.

Hon talar också om vikten av att det finns en tydlig ägare som kan tänka långsiktigt och strategiskt.

- Och jag har för avsikt att vara den starka sammanhållande ägaren, säger hon.

Hennes tre yngre syskon står ännu i kulisserna, men Cristina Stenbeck vill att de först ska avsluta sina utbildningar och lära sig svenska innan de kan börja arbeta i koncernen. Själv lärde hon sig svenska i Lund och har en amerikansk civilekonomexamen i bagaget.

Strid om bouppteckning

Efter faderns död har barnen Stenbeck kämpat i domstol för att bouppteckningen efter honom ska ske i Luxemburg. Men i februari i år förlorade de i hovrätten mot Jan Stenbecks tidigare okände femårige son, som krävt att bouppteckningen ska genomföras i Sverige.

Av Stenbeckbolagens kallelser till bolagsstämmorna i mitten av maj framgår också att Anders Fällman och Viveca Ax:son Johnson blir nya styrelseledamöter i Kinneviks och Inviks styrelser. I Tele 2 nomineras John Shakeshaft till styrelsen.

Maria Davidsson/TT