Stefan får inte heta Sara

Nekas namnbyte – ”kan väcka anstöt”

NYHETER

Stefan Fridolf Ahlvin vill byta namn.

Han vill heta Stefan Sara Ahlvin.

Men det får han inte.

– Varför inte? Det står ju i bibeln att man ska hedra både man och kvinna, säger Stefan Ahlvin.

Stefan Ahlvin har ansökt om namnbytet på både skattemyndigheten och länsrätten, men båda har gett avslag med samma motivering, skriver Östgöta Correspondenten.

”Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt och leder till obehag för den som bär det eller namn som av annan anledning är uppenbart olämpligt. Förnamnet Sara är uppenbart ett kvinnligt förnamn och skall således ej tilldelas en man.”

Vill hedra det kvinnliga

Genom namnbytet ville Stefan Ahlvin visa att vi, oavsett om vi är män eller kvinnor, kommer vi från både en man och en kvinna.

– Jag ville byta förnamn för att hedra det kvinnliga som finns inom oss även om vi är födda till män. Vi har ju lika delar tillkommit från man och kvinna. Det handlar inte om att jag är gay och tänker byta kön.

Ett moget beslut

Han tror också att möjligheten för män att bära även ett kvinnligt namn skulle kunna innebära att de manliga och kvinnliga rollerna luckras upp.

Men Stefan Ahlvin tycker inte att detta, med ett kvinnligt namn på en man, är något att rekommendera till föräldrar som ska döpa sina barn.

– Nej, ett sådan beslut som jag velat ta, det måste man ta när man är vuxen och har full insikt om sitt ursprung. Jag har fyllt 50 år och har kommit till denna insikt vid vuxen ålder, säger han till Östgöta Correspondenten.

Vill lägga till Söderhavet också

Efter att ha blivit nekad i både skattemyndigheten och länsrätten ger Stefan Ahlvin nu upp och tänker inte överklaga.

I stället funderar han på att lägga till efternamnet Söderhavet:

Stefan Fridolf Ahlvin Söderhavet i stället för Stefan Sara Ahlvin.

Han fick lägga till ett kvinnonamn

Transsexuelle Kent fick lägga till Malin

Namn som skattemyndigheterna godkänt:

Namn som skattemyndigheterna inte godkänt:

Peter Löwendahl-Nyrén