Två isolerade i dödssmittan

Svenskarna hade varit på resor i Asien

NYHETER

Två svårt sjuka svenskar ligger isolerade på sjukhus.

Deras dom: sars.

Dödssmittan finns nu sannolikt i Sverige.

Foto: AP
sträng isolering Sars-patienten på bilden ligger i sträng isolering bakom dubbla skyddsglas. Läkarna som behandlar honom måste bära extra skyddsutrustning som specialhandskar och glasögon. (Bilden från Beijing.)

Läkarna som behandlar de två männen, 57 och 38 år, bär skyddskläder, glasögon, specialhandskar och munskydd.

Männen isolerades direkt efter larm om att de drabbats av sars-symtomen - hög feber, hosta och lunginflammation - efter resor i Kina och Singapore.

"Full vaksamhet"

- Det är uppenbart att vi måste ha full vaksamhet nu, säger Victoria Romanus, jourhavande läkare på Smittskyddsinstitutet.

Lungröntgen tyder på att de har varit eller är smittade, men fortfarande fattas bekräftelse från laboratoriet. Prover från ögon, näsa, blod och urin ska avgöra om de har den dödliga sjukdomen.

Det kan ta veckor innan läkarna kan slå fast att de verkligen smittats.

Totalt finns fyra svenskar på Världshälsoorganisationen, WHO:s, lista över sannolika fall av sars.

"Sannolikt fall" är den högsta graden av misstanke.

Två avskrivna fall

Två av de som klassats som sannolika fall har fått lämna isoleringen och är avskrivna från misstanke om sars.

På infektionsklinikerna runt om i landet råder nu full beredskap. Misstänkta fall tas emot under sträng kontroll. De förbjuds att sitta i väntsalar och tas in på sjukhusen via specialingångar.

15 personer i Sverige har rapporterats som misstänkta fall till Smittskyddsinstitutet. Det är den mildare graden av sjukdomsmisstanke.

I går anmäldes tre nya misstänkta fall, tre kvinnor som varit i Kina.

Risken för en epidemi i Sverige är mycket liten, enligt Johan Giesecke.

- Det räcker inte med att sitta på en buss eller ett flygplan för att drabbas. Det krävs nära kontakt. Men jag tror att vi kommer få fall även i Sverige.

Sjukdomen har hittills skördat minst 150 människoliv runt om i världen. Omkring 3 500 har insjuknat, hälften av dem i Kina.

Smittades i Asien

TIDIGARE ARTIKLAR:

Fatima Johansson

ARTIKELN HANDLAR OM