200-kilos-mina flöt i farleden

NYHETER

ÖRNSKÖLDSVIK

Laddad med 200 kilo sprängämne låg en mina och flöt i farleden utanför Örnsköldsvik.

Ett av kustbevakningens fartyg hittade den i går.

Av en slump.

Foto: KUSTBEVAKNINGEN
Så här stor är minan som låg och guppade i vattnet utanför Örnsköldsvik.

Efter upptäckten kontaktades marinen omgående.

En expert kom till platsen och desarmerade minan, som enligt kustbevakningen innehöll 200 kilo av det explosiva ämnet trotyl.

"Det är inte bra"

- Minan kan bara utlösas med en elektrisk impuls och enligt vår syn var den ofarlig, säger Jonas Montgomery, informationschef vid marinen.

- Samtidigt är det inte bra att den legat i farleden där fritidsbåtar kunnat gå på den, säger Montgomery.

Tros ha drivit iväg

Minan, som låg för-

ankrad i bottnen, hör till en av marinens numera nedlagda minlinjer.

Att den blivit kvar när området sanerats kan enligt marinen troligen förklaras med att den drivit bort från sin ursprungliga placering eller sjunkit ned i bottenskiktet och gömt sig.

Karolina Vikingsson

ARTIKELN HANDLAR OM