Järnvägen till Basra fungerar

NYHETER

BASRA

Möjligheten att bistå invånarna i Basra i södra Irak med ytterligare förnödenheter har nu väsentligt ökat när järnvägslinjen mellan miljonstaden och Umm Qasr i går åter togs i bruk.

I Umm Qasr finns Iraks enda djuphavshamn och staden kan därmed fungera som inkörsport för FN:s hjälpsändningar över vatten.

Arbetet med att försätta rälsen - som förstörts i kriget - i brukbart skick har utförts av irakiska rallare och brittiska ingenjörstrupper, enligt en brittisk armétalesman. Enligt kapten Jo Bowit kommer hjälpsändningarna igång inom de närmaste dagarna. (TT-AFP)