Pesten sprids rekordsnabbt

11 miljoner fåglar slaktade- människor kan dö av nya smittan

Foto: AP
MASSDÖD Hittills har elva miljoner kycklingar slaktats i Holland sedan hönspesten fått grepp om landet. Även människor kan drabbas av smittan som även sprids av vilda fåglar. I lördags avled en veterinär som tros ha blivit smittad av fåglarna.
NYHETER

Elva miljoner kycklingar har slaktats i Holland till följd av ett dödligt virus.

Sjukdomen kan vara farlig även för människor. I lördags avled en veterinär som misstänks ha blivit smittad.

Foto: AP
MASSDÖD Hittills har elva miljoner kycklingar slaktats i Holland sedan hönspesten fått grepp om landet. Även människor kan drabbas av smittan som även sprids av vilda fåglar. I lördags avled en veterinär som tros ha blivit smittad av fåglarna.

Den avlidne veterinären deltog i bekämpningsarbetet på en av de flera hundra gårdar i Holland som drabbats av viruset hönspest.

- EU-kommissionen har starka misstankar om att han dog av influensasmittan. Det finns också starka misstankar om att han inte tagit det influensavaccin som rekommenderas för dem som arbetar på de smittade farmerna, säger Leif Denneberg, chefsveterinär och chef för Jordbruksverkets djuravdelning.

Mer än elva miljoner kycklingar på 800 farmer har slaktats i Holland sedan smittan upptäcktes i början av mars i år.

Transporter stoppas

Alla transporter och all export av levande fjäderfän och kläckägg har stoppats.

Ändå sprids smittan i en rasande hastighet.

- I helgen har smittan spridits utanför centrala Holland, i sydostlig riktning mot gränsen till Belgien och Tyskland, säger Leif Denneberg.

Efter ett misstänkt fall av smitta i Belgien har stränga åtgärder vidtagits där under helgen.

I Sverige har inget fall av hönspest påträffats. Men myndigheterna har redan agerat för att förhindra en eventuell epidemi.

Från vilda fåglar

- Jordbruksverket har gått ut med rekommendationer till alla fjäderfähållare om ökad uppmärksamhet på symptom. Dessutom ska fjäderfäna inte komma i kontakt med vildfågel, säger Leif Denneberg.

Viruset på kycklingfarmerna i Holland misstänks komma från vilda fåglar som burit på en lindrigare form av viruset. När det sedan spridits till höns och kalkon har det ändrat form och blivit mer aggressivt.

Krismöte

- Vi är mest bekymrade över risken att det ska spridas hit med vilda fåglar, säger Leif Denneberg.

I morgon håller EU-kommissionen ett möte med de holländska myndigheterna med anledning av smittan. På onsdag ska ansvariga veterinärer och jordbruksministrar från samtliga EU-länder informeras av kommissionen om eventuella åtgärder.

Virusets dödlighet: mellan 50 och 100 procent

Karolina Vikingsson