Blott Sverige svenska euro får

Ingen euro den andra lik

NYHETER

STOCKHOLM

Med euro på fickan slipper vi växla pengar innan vi reser till tolv andra europeiska stater.

En svensk euro är lika mycket värd som en fransk men de kommer att se olika ut.

Det är inte bara att byta valuta så där utan vidare. Om svenska folket röstar ja dröjer det till januari 2006 innan de nya sedlarna och mynten ersätter kronan i plånboken.

Men det vill kanske till att ha lite tid på sig att vänja sig vid det nya. Dessutom tar det tid för dem som makten haver att bestämma sig för hur mynten ska präglas. Baksidorna utformar varje medlemsland nämligen efter eget huvud. Finländarna har till exempel valt att pryda två-euromyntet med blommande hjortron medan holländarna valt drottning Beatrix och texten "Beatrix, Nederländernas drottning" på sitt motsvarande mynt.

Vad vi till äventyrs ska ha på de svenska mynten är ännu inte bestämt.

Kungen på mynten

Men Riksbanksfullmäktige plockade redan år 2000 fram ett förslag där kungen ska pryda euromynten och det lilla riksvapnet utan sköld ska finnas på centen.

Det är redan från start sagt att vi bara kommer att ha sex av de åtta mynt som finns tillgängliga.

I likhet med Finland kommer Sverige att avrunda alla priser till närmaste 5-centsnivå. På en euro går det 100 cent.

På sedelsidan är vi ju vana vid "tjugan", femtilappen, hundringen och femhundringen.

I en eurovärld blir det ytterligare tre valörer att hålla reda på.

På köpcentrat torde valörerna upp till 100 euro ha störst användbarhet. 500-eurosedeln, med sitt värde av närmare 5 000 kronor, kör vi knappast ner i byxfickan.

Om vi för ögonblicket struntar i vilket värde den svenska kronan ska anses ha gentemot euron i samband med övergången, finns det mängder av andra problem. Bara att få ut mynt och sedlar i tillräcklig omfattning vid rätt tillfälle kräver noggrann planering.

Säkerhet

För att nu inte tala om att ta fram tillräckligt många sedlar och mynt.

I samband med att de tolv EU-länder som har euro i dag införde den gemensamma valutan hade man tryckt upp 14,5 miljarder sedlar och 51 miljarder mynt.

I emu-länderna klarade bankomaterna stora delar av sedelindragningen till allmänheten. Växelmynt delades i Holland ut gratis till alla över sex år. I andra länder fick man köpa växelmynten själv.

Att få ut så stora summor pengar på en gång förutsatte på flera håll att både polis och militär stod för säkra transporter.

Fakta: Eurovalörer

Anders Lignell/TT