Magasinen är tomma - då blir elen dyrare

NYHETER

Årets vårflod blir usel.

Tillrinningen har inte varit så dålig sedan mätningarna började för över 70 år sedan.

Resultat: fortsatt höga elpriser.

Foto: Foto: NISSE SCHMIDT

Nu kommer räkningen för fjolårets kanonsommar och den torra fina hösten.

Redan nu kan man konstatera att vårfloden blir futtig. Snön i fjällen och i skogslänen där de stora älvarna finns räcker inte till. Redan nu är många vattenmagasin i det närmaste torrlagda.

Båtar på botten

Sjön Siljan, Dalälvens största vattenmagasin, har så lågt vatten att sjunkna båtar som ligger på botten bryter vattenytan.

Det näst största vattenmagasinet i Trängslet är nästan helt tömt.

- Även om det blir en normalt regnig sommar kommer tillrinningen inte att räcka, säger Set Persson, chef för Vattenfalls produktionsplanering.

Mycket av den snö som smälter sugs upp av den torra marken och kommer inte vidare till vattendragen.

"Inte kris än"

Håkan Sanner, hydrolog på SMHI, säger att det är för tidigt att tala om ett krisläge.

- Men får vi en likadan sommar och höst som vi hade i fjol, då kan det bli riktigt illa.

Den största risken för torka går i ett stråk längs ostkusten, via Mälardalen och Vättern till Västkusten.

Kraftbolagens vattenmagasin är bara fyllda till 10 procent jämfört med 26 procent vid samma tid i fjol.

Inte bara torkans fel

Förklaringen är inte enbart torkan. Kraftbolagen har kört för fullt för att tjäna så mycket pengar som möjligt på den billiga vattenkraften nu när elpriserna varit rekordhöga. När det var som värst i vintras var kilowattpriset uppe i över en krona.

Det måste regna mer än dubbelt så mycket som normalt den närmaste månaden om magasinen ska fyllas på igen.

Svante Lidén

ARTIKELN HANDLAR OM