Arbetsgivarna är strejkens stora vinnare

Sparar miljoner när de slipper betala ut löner

NYHETER

En barnskötare förlorar 160 kronor om dan på strejken.

Samtidigt tjänar arbetsgivarna nästan fem miljoner - på löner de slipper betala.

Foto: PRESSENS BILD
Soptippen i Skövde vaktas av strejkvakterna Bengt Johansson och Göte Larsson.

Rent ekonomiskt är det kommuner och landsting som vinner på strejken. Visserligen förlorar de en del intäkter men beloppen är små i jämförelse med de utgifter man slipper.

I Gävle, där samtliga kommunalare strejkar och arbetet är i blockad, slipper kommunen en lönekostnad på omkring en miljon om dagen. Om strejken fortsätter till den 29 april innebär det att kommunen kommer undan en utgift på sju miljoner. Samtidigt går Gävle miste om intäkterna från äventyrsbadet Fjärran Höjder på omkring en kvarts miljon i veckan. Lika mycket räknar man med att tappa i förlorade p-avgifter när p-vakterna varken tömmer automater eller utfärdar böter.

Även Halmstad, som också är hårt drabbat av konflikten, slipper punga ut med en miljon per dag i löner.

Slipper betala retroaktivt

Enligt Landstingsförbundets beräkningar handlar det i runda slängar om lönekostnader på nästan fem miljoner per dag.

Men den största utgiften arbetsgivarna kan slippa är den retroaktiva lönen från 1 april. Den går nämligen förlorad när en strejk bryter ut. Om konflikten håller på till maj kan arbetsgivarna räkna hem 240 miljoner per månad.

Samtidigt förlorar kommunalarna cirka 400 kronor för varje månad höjningen uteblir.

Men Markus Gustafsson, förhandlingsdirektör på Kommunförbundet, vill inte tala om strejken i termer av vinster.

- Visst, om en person är borta från jobbet sparar du den utgiften. Samtidigt har vi ökade kostnader för all planering, övertid och information.

Förlorar 156 kr per dag

De strejkande får konfliktersättning från Kommunal på 80 procent av inkomsten. För en kommunalare med medellön innebär det en förlust på 156 kronor per dag eller 780 kronor per vecka före skatt.

- Det här handlar om en investering för framtiden. Strejk är ju det enda påtryckningsmedlet vi har och då kan man inte göra en plus- och minuskalkyl, säger avtalssekreteraren Håkan Pettersson.

Kommunal har en konfliktfond på knappt 1,9 miljarder. Hur länge den räcker beror på hur lång och hur omfattande konflikten blir. Vilka ytterligare medel som finns vill Kommunal inte avslöja, inte heller vad konflikten kostar. Men en överslagsräkning ger vid handen att det handlar om cirka 4,4 miljoner om dagen.

Fotnot: Den retroaktiva löneutgiften på 240 miljoner är beräknad på det gamla avtalet som innebar en löneökning på 3,5 procent i år, inklusive arbetsgivaravgifter.

Elisabeth Lindham