Om exakt 1,5 år öppnar länken

NYHETER

Söndag 24 oktober 2004 öppnas Södra länkens motorvägstunnlar.

Ett år försenat, men efterlängtat av alla bilister som därmed slipper sitta i kö.

Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
Stora konstverk ska vägleda bilisterna i Södra länken. Detta verk har konstnären Tommy Östmar gjort.

Hela huvudtunneln mellan Åbyvägen och Hammarby fabriksväg är i princip färdig. Men fortfarande återstår en hel del arbeten att avsluta innan trafiken släpps ner i tunnlarna. Det handlar mest om elinstallationer, samt att förse tunnlarna med riktig körbana, "tak" och "väggar".

Tunnlarna har motorvägsstandard. Det innebär dubbla körfält i separata "rör" med 3,5 meters bredd, plus vägrenar som är en meter till vänster och två meter till höger. Det förekommer nästan inga kurvor alls.

Under det ett och ett halvt år som återstår till trafikstarten ska hela tunnelsystemet trimmas och säkerhetstestas. Alla delar i Södra länken testas samtidigt, därför kan ingen tunneldel öppna före någon annan.

I samband med invigningen planerar Vägverket olika arrangemang i tunnlarna. Bland annat diskuteras ett stort motionslopp med Hammarby IF som arrangör.

Busstur för grannarna

Redan om tre veckor, 10 maj, kommer intillboende och andra intresserade att få tillfälle att åka buss i tunnlarna. Det blir en unik tur mellan Hammarby fabriksväg till Åbyvägen, en sträcka på 3,9 kilometer.

28 min snabbare resa

Sven-Anders Eriksson