Ostädade toaletter kan stänga skolor

Allt fler rektorer slår larm i strejkens spår

NYHETER

GÖTEBORG

Allt fler rektorer slår larm om ohygieniska skoltoaletter i konfliktens spår i Halmstad, Örebro och Gävle.

Gränsen för vad som är acceptabelt är nådd på hel del håll.

Mycket talar för att skolor måste stängas.

- Vi kan nog ha öppet under fredagen också, men sedan är det mycket tveksamt, säger Leif Åberg, rektor på Brunnsåkersskolan i Halmstad, till TT.

I Gävle, Halmstad och Örebro är, med vissa undantag, samtliga kommunalare uttagna i strejk och redan under dess andra dag började rapporter strömma in om ökat antal sanitära olägenheter på skolor, förskolor och äldreboenden.

- Här har ett antal toaletter stängts, men än så länge ingen hel skola. Det kan snart bli värre, säger Jan Jansson, personalchef i Gävle kommun.

Där, liksom i de två övriga kommunerna med full strejk, larmar skolchefer kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar när situationen blivit alltför bekymmersam.

Hälsoskyddsinspektörer skickas ut och sedan görs en bedömning om toaletten, och i förlängningen hela skolan, ska stängas.

- Här fungerar det fortfarande, men det smutsas ned och det är ett stort bekymmer att vi inte har städning, säger rektor Jonny Söderström på Stenebergsskolan i Gävle.

- Att byta toalettpapper vore strejkbryteri. I stället stänger vi de toaletter där papperet tar slut.

Läget förvärras

I Halmstad blir situationen också allt värre och exempelvis ska en förskola inspekteras på fredagsmorgonen, där sanitetsläget förvärrats.

- Det är en dygnet-runt-öppen förskola, som också var öppen under hela påskhelgen, och som därför kanske blivit drabbad lite snabbare än andra, säger Göran Frisk på barn- och ungdomsförvaltningen.

Redan under torsdagen genomfördes inspektioner i Halmstad och på ett äldreboende var situationen så allvarlig att kommunen omedelbart beslöt om föreläggande.

- Vi agerar som om det inte vore konflikt, säger Jerry Blomqvist, miljö- och hälsoskyddschef i Halmstad.

Hjälper inte föreläggandet, kan det bli stängning.

Även på andra äldreboenden samt förskolor är situationen på väg att bli akut.

Skyddsarbete har också redan införts, bland annat där det finns fysiskt handikappade barn integrerade i den vanliga skolan men med behov av ordentlig skötsel av de toaletter, som mer eller mindre är vikta åt dem.

Sabotage

På Brunnsåkersskolan i Halmstad såg en del elever i andanom chansen att få skolan stängd extra fort och ägnade sig åt extra nedstökning.

- De välte växter, sparkade ner papperskorgar och drog ut toalettpapper i korridorerna, säger rektor Leif Åberg.

- Det får väl betraktas som sabotage och det var knappast strejkbryteri att ställa i ordning igen.

Däremot är situationen på grund av städfrånvaron så allvarlig att han är mycket tveksam till att skolan kan ha öppet på måndag.

- Jag måste fatta beslutet på fredag eftermiddag innan eleverna går hem.

Strejken i Halmstad, Örebro och Gävle pågår till och med nästa tisdag.

Göran Sjögren/TT