Politiker anklagas för strejkbryteri

”Hoppar in på dagis, öppnar soptippar”

NYHETER

Politiker som hoppar in på dagis. Politiker som öppnar soptippar.

Andra personalgrupper som får ändrade arbetstider.

Allt för att mildra effekterna av Kommunals konfliktåtgärder.

Strejkbryteri, anser många av Kommunals medlemmar.

- Vi är inte beredda att kalla det strejkbryteri. Men det är helt klart provocerande övertramp, säger Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson.

Från flera håll i landet rapporteras om politiker som går in och utför arbetsuppgifter som normalt utförs av Kommunals medlemmar.

Som exempel kan nämnas tekniska nämndens ordförande i Skövde som ett par gånger om dagen öppnar grindarna till soptippen, vilket även har skett i Östersund. En stadsdelsnämndsledamot i Göteborg som hoppade in och jobbade extra på en förskola i Bergsjön. Förskollärare i Piteå som fått ändrade arbetstider för att täcka upp för de barnskötare som tagits ut i strejk.

- Helt klart är detta en provokation mot våra stridsåtgärder, säger Håkan Persson.

- Det är en hantering som strider mot den kutym som råder på svensk arbetsmarknad under en konflikt.

Oklart juridiskt läge

Enligt Håkan Pettersson är dock inte juridiken kring vad politikerna kan göra under konflikten helt solklar.

- Det finns en viss snårighet där, men vår tolkning är att nämndordförande kan anses vara arbetsgivare. Men det innebär inte att de kan gå in och göra vad som helst.

Som exempel uppger Pettersson ett kommunalråd i Örebro som åkt runt och öppnar förskolor.

- Det är helt oacceptabelt.

Enligt Håkan Pettersson har det kommit in flera muntliga uppgifter till Kommunal om politiker som gått in och tagit över arbetsuppgifter som utförs av förbundets medlemmar.

- Vi har ännu inte tagit ställning till hur vi ska agera, vi måste vänta på färdiga rapporter. Men vi måste stämma i bäcken, och det kan snart komma ett beslut om att trappa upp konfliktåtg ärderna i de kommuner som inte följer gängse normer.

''Oacceptabelt''

- Det är naturligtvis helt oacceptabelt att politiker öppnar soptippar för att man vill slippa betala för att köra soporna någon annanstans, fortsätter Pettersson.

Enligt planeringsledare Björn Seve i Göteborg har förtroendevalda rätt att gå in och utföra arbetsuppgifter som inte blir utförda vid en konflikt.

Leif Brändström/TT