Strejken stänger soptippar och skolor

NYHETER

På den tredje strejkdagen började Kommunals strejk att ge effekt.

På fredagen stängdes den kommunala tippen i Skövde.

I Gävle stängs flera förskolor i nästa vecka på grund av bristande hygien. Beslutet fattades på fredagseftermiddagen av ordföranden för Gävle Barn- och ungdomsnämnd, Jens Leidermark, på grund av de sanitära lägenheter som uppstått sedan städpersonalen tagits ut i strejk.

Det är Myrans förskola, Nävergården, Norelundsgården, Lillhagsgården samt fyra avdelningar vid Olsbackagården som stängs under måndag och tisdag nästa vecka.

Totalt berörs 128 barn av stängningarna.

I Skövde stängdes den kommunala soptippen på fredagen.

De första strejkdagarna har tekniska nämndens ordförande Lennart Svartvik (c), som också är ordförande i Avfallsförbundet Östra Skaraborg, själv öppnat grindarna till soptippen.

Trots det har soporna inte kunnat lastas om för vidare transport till förbränningsanläggningen i Linköping. I stället har soporna samlats på hög och på fredagen var tippen överfull och bedömdes som en sanitär olägenhet.

Så länge strejken pågår kommer de boende i området inte att få sina soptunnor tömda.

Enligt Kommunals varsel pågår strejken för medlemmar som arbetar på soptipparna till 14 maj.

Läs också:

TT