Varning - vårens leksak kan vara livsfarlig

NYHETER

BERLIN

Här är vårens leksak - en ny typ av jojo.

Men nu varnar tyska myndigheter:

- Den kan döda barn.

Foto: Alejandra Muñoz
FARLIg VATTEN-JOJO Vårens populäraste leksak har ett snöre som utvidgar sig från 30 centimeter till över två meter. Den kan då linda sig runt halsen på barnen.

Robert Rath på Tekniska säkerhetskontoret i Berlin säger:

- Problemet med vatten-jojon är att snöret som är fäst vid en boll utvidgar sig från 30 centimeter till över två meter när den kastas ut och då kan den kan linda sig runt halsen på barn.

- Ju mindre barnen är desto farligare blir jojon. I Frankrike var en nioårig pojke nära att bli strypt.

- Jag avråder föräldrar från att köpa den här leksaken till sina barn. Inte bara på grund av snöret utan också för att själva bollen är tillverkad av ett kemisk preparat som kan ge allergiska reaktioner om det kommer i kontakt med hud, säger han till tidningen BZ.

Jojon kostar 20 kronor i butiker i Berlin och har redan blivit oerhört populär bland barn och ungdomar.

Risken med att använda den understryks också av att det på emballaget inte finns några upplysningar om vare sig vilket land jojon tillverkats i eller vilka material den har gjorts av.

Asbjørn Svarstad