Bensinbolag kan få betala 650 miljoner

På tisdag kommer domen i kartellmålet mot Statoil, OKQ8, Shell, Preem och Norsk Hydro

NYHETER

På tisdag faller domen i kartellmålet mot fem stora bensinbolag.

Bolagen riskerar att få betala 650 miljoner kronor om de fälls, men Konkurrensverket kan också få en saftig räkning om det förlorar.

Efter flera års utredningar, mer än 30 dagars förhandlingar i rätten, en rad vittnesmål och juridiska utläggningar är det i veckan dags för dom i ett av de hittills största konkurrensmålen i Sverige.

Konkurrensverket hävdar att fem bensinbolag gjort upp om pris- och rabattsaneringar, i strid mot konkurrenslagen och i syfte att tjäna pengar och hålla lågprisbolag borta från bensinmarknaden. Verket stöder sig bland annat på material som man beslagtog i samband med en gryningsräd 1999.

Konkurrensverket kräver att Statoil, OK-Q8, Norsk Hydro, Preem och Shell ska betala sammanlagt 651 miljoner kronor i så kallad konkurrensskadeavgift.

Uppgörelser

Sommaren och hösten 1999 träffades representanter för bolagen flera gånger. Officiellt för att diskutera blyersättning i bensin, men enligt Konkurrensverket också för att göra upp om priser och rabatter.

Bolagen själva nekar inte till att mötena ägt rum, men förnekar att de skulle ha lett till en otillåten prisuppgörelse. Marknadsledaren Statoils representant började visserligen prata om planer på pris- och rabattsaneringar, men några direkta diskussioner fördes inte, de andra satt bara kvar och lyssnade.

Frågan är om det räcker för att binda någon till kartellsamarbete.

- Vi hävdar att det är fullkomligt tillräckligt, säger Fredrik Nordenfelt, som är Konkurrensverkets ombud.

- Men det är ju det som rätten ska ta ställning till. Vi får se vem som får sin röst hörd.

För rätten gäller det att ta ställning till om bolagen ingått något avtal, som inte behöver vara skriftligt, och om detta i så fall varit konkurrensbegränsande och märkbart på marknaden.

Ömsesidig koll

Bolagen hävdar att det finns naturliga förklaringar till att priserna och rabattsystemen förändrades samtidigt och på samma sätt. Alla håller koll på varandra i branschen och sänker ett bolag, följer de andra efter.

Att mycket pengar står på spel har varit tydligt i rättssalen. Bolagen har ställt upp med många advokater, bolagsjurister och professorer för att övertyga rätten om sin oskuld. Och om bensinbolagen vinner i rätten vill de ha ersättning för sina omfattande rättegångskostnader. Totalt handlar det om runt 40 miljoner kronor, vilket nästan motsvarar hälften av Konkurrensverkets årsomsättning.

Men tisdagens dom behöver inte alls vara slutpunkten i målet. Den som förlorar kan överklaga domen och då följer nya förhandlingar i hovrätten.

Fakta/ Så mycket kan bolagen få betala

Maria Davidsson/TT