Kupp mot Koskinen

I dag ska domprosten tystas - för sin kritik

NYHETER

I dag genomförs kuppen mot domprost Lennart Koskinen.

Kyrkorådet i Stockholm planerar att ta bort hans befogenheter.

Skälet: han uttalade sig kritiskt mot kyrkorådet.

Foto: LASSE ALLARD
Domprost Lennart Koskinens kritik blev för mycket för kyrkorådet i Stockholm. I dag kommer rådets dom.

I senaste numret av Kyrkans tidning uttalar sig Lennart Koskinen, som nyutnämnd biskop på Gotland, kritisk mot domkyrkoförsamlingen i Stockholm.

- Domprosttjänsten är omöjlig. Att jag nu lämnar den är en signal till kyrkorådet. Jag vill inte för allt i världen ge tjänsten vidare till någon annan, säger han till tidningen.

Reaktionen kom blixtsnabbt. Under ett snabb-inkallat arbetsutskottsmöte i förra veckan förberedde delar av kyrkorådet hans avgång.

I förslaget till dagens möte med kyrkorådet ska Lennart Koskinen fråntagas sina befogenheter som domprost.

Detta trots att han inte tillträder sin tjänst som biskop förrän i september.

- Hans uttalande blev nog droppen för vissa i kyrkorådet, säger Per Hansson (s), vice ordförande i kyrkorådet.

Enligt det protokoll som upprättades efter au-mötet föreslås att Koskinen:

Inte får sitta i kyrkorådet eller dess arbetsutskott.

Inte får ansvara för personalmöten och prästkollegium.

Fråntas ansvaret för verksamhetsplaneringen och budgetarbetet.

I stället överlåts dessa områden till en direktor som ska tjänstgöra som biträdande pastor. Lennart Koskinens befogenheter som domprost överlåts till denne till dess att en ny domprost tillträder.

Om kyrkorådet i kväll beslutar enligt förslaget kommer Lennart Koskinen bara att tjänstgöra som präst vid vissa gudstjänster.

- Det är ingen hemlighet att den administrativa situationen är ansträngd i församlingen. Biträdande pastor föreslås att arbeta mycket med verksamhetsplaneringen, säger Per Hansson.

Lennart Koskinen sitter i au, men inte blev kallad till förra veckans möte.

- Jag pratade med Lennart direkt efter mötet. Lite upprörd vara han, naturligtvis. Det var en markering från vissa i kyrkorådet, säger Per Hansson.

- Den stora frågan är hur mycket Lennart kommer att arbeta om han känner sig undanskuffad. Aftonbladet har förgäves sökt Lennart Koskinen för en kommentar.

Tredje gången - på fem år

Zendry Svärdkrona