Korkat, Persson!

Att sätta munkavle på nejsägarna: förnedring

1 av 4 | Foto: ULF HÖJER
PEKAR UT RIKTNINGEN Göran Persson kräver rättning i ledet inför folkomröstningen om EMU.
NYHETER

Att sätta munkavle på medlemmarna är bland det dummaste Göran Persson gjort.

Det ger intryck av att socialdemokraterna har lågt i tak. Och att folkomröstningen ska vinnas till vilket pris som helst.

Det var efter det senaste mötet i partistyrelsen som partiledningen med Göran Persson och partisekreterare Lars Stjernkvist meddelade att höga företrädare för socialdemokraterna inte får engagera sig i nej-kampanjerna inför folkomröstningen om EMU.

Fyra skäl emot

Det gäller fem statsråd som inte får ingå i ledningen för någon kampanj. Eventuellt gäller det också statssekreterarna Lotta Fogde och Gunilla Thorgren som ingår i styrelsen för en lokalkommitté i Socialdemokrater mot EMU. Och kanske också en handfull s-ledamöter i riksdagen som är ordförande i olika utskott.

Beslutet är korkat. Skälen är följande.

1. Socialdemokraterna ses, rätt eller fel, ofta som ett parti som på åtminstone en punkt lider av arv från stalinismens dagar. När det verkligen gäller är det partipiskan och rättning i ledet som gäller.

Att sätta munkavle på partimedlemmarna förändrar inte bilden. Åtminstone inte till det bättre.

2. Den som tror att allt är uppgjort på förhand får vatten på sin kvarn.

Göran Persson meddelade i vintras att Sverige inte kommer att kunna leva utanför euroområdet under en längre tid. Om det blir nej i folkomröstningen i höst blir det en ny omröstning senare.

Att efter ett sådan uttalanden försvåra öppen debatt i en för Sverige utomordentligt viktig framtidsfråga är direkt kontraproduktivt. Det ger sken av att folkomröstningen ska sluta med ja. Kosta vad det kosta vill.

3. Håller inte argumenten?

Den som är övertygad om att ha rätt brukar inte ha svårt att bemöta motståndarna.

Den som räds opposition brukar däremot ha svårt att hitta bärkraftiga argument. Är det så illa ställt på socialdemokraternas ja-flank?

4. Det går på tvärs med socialdemokraternas egna beslut.

I november bestämde förtroenderådet, det högsta beslutande organet mellan partikongresserna, att de villkor som partiet satt upp för att säga ja till EMU var uppfyllda. Sverige borde gå över till euro.

Brasklapp - för vissa

Men eftersom partiopinoionen är djupt splittrad försågs beslutet med en brasklapp:

"Det står självfallet var och en fritt att ha en en kritisk syn på EMU. Ytterst är det den enskilde som avgör om man vill engagera sig för eller emot ett svenskt deltagande."

Denna omfattar uppenbarligen inte alla. Statsråd, statssekreterare och framstående riksdagsledamöter har inte samma rättigheter som andra.

Liberalt i distrikten

Perssons munkavle ter sig märklig även ur en annan vinkel. I det lokala partiarbetet råder snarast ultraliberalism.

I stora partidistrikt som Stockholms kommun, Dalarna och Norrbotten är partidistriktets ledning inte alls indragen. I stället finns fristående ja- och nejkampanjer där medlemmarna uppmanas att engagera sig. I EMU-fientliga Skåne länkas direkt till nej-lägret från hemsidan.

Kort sagt - ta bort munkavlen, Persson. Den är förnedrande för tänkande människor.

Lena Mellin