Bensinbolagen fälldes för kartell

Konkurrensverket överklagar - kräver högre böter

NYHETER

Tingsrätten fäller fem bensinbolag för kartellverksamhet.

Bolagen döms att betala 52 miljoner i böter - mindre än en tiondel av vad verket begärt.

Enligt Konkurrensverket har kartellen kostat konsumenterna en halv miljard kronor.

Statoil är ett av de fem bensinbolag som fälldes för kartellverksamhet på tisdagen. Företaget tvingas betala 20 miljoner kronor i böter till staten. Kartellen kan ha kostat konsumenterna en halv miljard kronor, enligt Konkurrensverket.

På tisdagen kom domen i det uppmärksammade målet mot fem stora bensinbolag.

Samtliga fem fälldes av tingsrätten i Stockholm, som beslutat att bolagen ska betala sammanlagt 52 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift till staten.

Värst drabbas Statoil, som ska betala 20 miljoner kronor.

OK-Q8 ska betala 12 miljoner kronor.

Shell ska betala 10 miljoner kronor, Preem 6 miljoner kronor och Norsk Hydro 4 miljoner kronor.

Statoil: Bakslag för Konkurrensverket

Beloppen är betydligt lägre än Konkurrensverket först krävde - de fem bolagen stämdes i juni för snart tre år sedan på sammanlagt 740 miljoner kronor.

Konkurrensverket yrkade då på 230 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för Statoil, 225 miljoner kronor för OK-Q8, 125 miljoner kronor för Shell, 85 miljoner kronor för Preem och 75 miljoner kronor för Hydro.

Statoil, som får böta mest, anser ända att domen är en seger eftersom bötesbeloppet blev mindre än en tiondel av det Konkurrensverket begärde.

- Det är ett klart bakslag för Konkurrensverket, och talar väl sitt klara språk säger Statoils advokat Lennart Melchior till TT.

-Det är inte en hel seger, men rätt hyggligt ändå, tycker jag.

"De är ju faktiskt fällda"

På Konkurrensverket känner man sig inte som förlorare.

- Såvitt jag förstått är de faktiskt fällda. Sedan kan man ju diskutera storleken på böterna,säger Jimmy Dominius, pressekreterare vid Konkurrensverket, till aftonbladet.se.

På verket är man nöjd med domen men missnöjd med det förhållandevis låga bötesbeloppet, som är mindre än en tiondel av vad man begärt.

Enligt generaldirektör Claes Norgren kommer domen att överklagas.

– Enligt min uppfattning avviker de av Stockholms tingsrätt utdömda konkurrensskadeavgifterna från vad som är praxis inom EU. Därför kommer Konkurrensverket att överklaga domen till Marknadsdomstolen, säger Norgren.

Gryningsräder 1999

Det var på hösten 1999 som Konkurrensverket gjorde sina så kallade gryningsräder hos bensinbolagen Statoil, OK-Q8, Shell, Preem och Hydro. Anledning var att man sökte efter bevis för en misstänkt kartell inom bensinbranschen.

- Det är  mycket allvarligt att företag i en hemlig kartell kommit överens om priser och rabatter och därmed skadat konsumentintresset, sa Konkurrensverkets dåvarande generaldirektör Ann-Christin Nykvist, numera jordbruksminister, när stämningsansökan lämnades in.

"En halv miljard"

- En halv miljard beräknas konsumenter i Sverige direkt ha förlorat på den härkartellen. Det är fullständigt oacceptabelt att konkurrensen helt sätts ur spel på det sätt som bensinföretagen gjort.

Bakgrund

Caroline Olsson