"Visst kommer EU och USA överens"

Javier Solanas jobb: Överbrygga gapet

NYHETER

I söndags i Bryssel. I måndags och i går i Stockholm och Moskva. Om några dagar till USA.

"EU:s utrikesminister" Javier Solana reser mer på ett år än de flesta gör under ett helt liv.

Foto: PETER KNOPP
TISDAG I HARPSUND EU:s man i världen - Javier Solana - har tillbringat 20 timmar på Harpsund tillsammans med statsminister Göran Persson. "Vi ville bara utväxla åsikter i viktiga frågor", säger Solana.

1 Du har tillbringat 20 timmar på Harpsund med statsminister Göran Persson. Det mest konkreta resultatet av ert möte?

- Det var ett möte där vi inte var ute efter specifika resultat. Vi ville bara utväxla åsikter i viktiga frågor. Det var mycket produktivt. Vi berörde ämnen som står överst på dagordningen - internationella relationer, läget i Mellanöstern, europeiska framtidskonventet.

2Persson har föreslagit att EU ska ha en president. Delar du hans uppfattning och är Persson en kandidat till jobbet?

- Frågan är förmodligen för tidig att besvaras. Konventet diskuterar fortfarande frågan. Därför är det svårt att uttala sig om kandidater till ett jobb som inte existerar än. Men jag tror att vi båda är överens om att det roterande ordförandeskapet varje halvår, så som det är i dag, inte är det mest effektiva sättet att leda en institution som snart har 25 medlemsländer.

3De flesta anser att den nuvarande sprickan mellan Europa och USA både är bråddjup och oroande. Hur ser du på det?

- EU och USA har haft ett väldigt solitt förhållande i många, många år. Ibland har det funnits meningsskiljaktigheter, men européer och amerikaner har alltid lyckats lösa problemen. I dag har vi en gemensam uppfattning i kampen mot terrorismen. Vi hade inte skilda åsikter när det gällde att avmilitarisera Saddam Hussein, bara när det gällde medlen för att göra detta. Nu måste vi blicka framåt.

4Du har i en intervju i Financial Times öppet kritiserat USA för att ha "en religiös syn" på världen och för att de har en svart-vit omvärldsuppfattning?

- Det var en lång intervju. Jag nämnde då att vissa element i det amerikanska samhället har en mindre sekulariserad vision av samhället än vi européer. Jag tror att våra dramatiska erfarenheter av många krig på vårt territorium gjort oss mer toleranta och mindre svart-vita när det gäller att förstå samhället.

5Är du optimistisk när det gäller att överbrygga gapet mellan USA och Europa?

- Ja, jag hyser ingen tvekan om det och att vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans. Vi har haft en del svårigheter och skilda uppfattningar, men vi är fortfarande överens i ideologiska frågor.

6Du har också jobbat mycket nära USA och deras utrikesminister Colin Powell. Jag tänker bland annat på Kashmirkrisen.

- Visst, vi jobbar tillsammans i många frågor. Jag åker till USA om några dagar för att träffa de amerikanska ledarna.

7Hur svår var din huvudvärk som EU:s högste representant i utrikesfrågor när splittringen inom EU var så total i samband med Irakkriget?

- Du kan ju föreställa dig att det verkligen handlade om huvudvärk. Men också en frustration. Jag ville ju inte se ett splittrat EU i en så viktig fråga som denna, relaterad till krig och fred.

8Kan EU garantera fred och säkerhet i Bosnien utan USA:s hjälp?

- I Bosnien har vi nu tagit över hela ansvaret för polisen. Vi är den viktigaste delen av styrkorna i Bosnien.

9Hur allvarlig är Nordkoreakrisen?

- Den är väldigt allvarlig. Vi har ett land som inte följer spridningsavtalet. USA och Nordkorea har haft en del möten och kineserna är inblandade. Jag sätter stort hopp till att dessa möten kan fortsätta.

10Efter Irakkriget, tror du att vi inom en överblickbar framtid får ett mera fredligt eller mera fientligt Mellanöstern?

- Naturligtvis hoppas jag att Mellanöstern blir mera fredligt. Vi har ett ansvar att skynda på fredsprocessen mellan Israel och Palestina. För oss européer är Mellanöstern väldigt viktigt. Det ligger nära våra gränser, är en del av vårt grannskap.

11Hur skulle du vilja beskriva dig själv?

- (skratt) Det får du och andra göra. Men jag arbetar hårt för en sak jag tror så hårt på, nämligen EU. Och jag vill att EU ska vara en viktig spelare på den internationella arenan.

12Fick du ro den berömda Harpsundsekan?

- Nej, men jag har sett bilder på folk som gjort det. Vädret tilllät inte och så arbetade vi hårt.

Snabbfakta/ Javier Solana

Leif-Åke Josefsson