Skolprov ligger ute på nätet

NYHETER

I går skrev landets nior ett nationellt prov i matematik.

Många av dem kan ha läst det sekretessbelagda provet i förväg på internet.

- Det känns orättvist, säger Jens Landin Herling som går i nian på Karl Johansskolan i Göteborg.

Foto: UFFE NYLÉN
Orättvist att vissa fuskat, tycker niorna Johan Lund-qvist, Kajsa Sandberg, Jens Landin Herling och Otto Johansson.

Skolverket har länge nåtts av rykten om att de så kallade nationella proven funnits tillgängliga på internet före provdatum.

Men först inför de två nationella proven i matte nu i april kunde man konstatera att så verkligen var fallet. I början av månaden hittade man delprov B på internet.

Varnar lärare

Skolverket gick i början av april ut med en varning till lärare och rektorer och talade om att B-provet läckt ut. Inför gårdagens prov tvingades Skolverket göra samma sak igen.

- Vi vet nu att även C-provet legat ute på internet dagarna före provdatumet, säger Kristian Ramstedt.

"Läckor i skolorna"

Hur kan detta hända?

- Proven levereras till skolorna ett par veckor i förväg. Leveransrutinerna till skolorna är rigorösa och jag tror inte att det är där det har läckt.

Så det är från skolorna informationen kommer?

- Det är många skolor och lärare inblandade och det behövs bara en enda läcka.

Karolina Vikingsson