Ericsson har sparkat 11 000…

…och nu ska ytterligare 7 000 bort

NYHETER

Så här har Ericssons massvarsel slagit i Sverige.

Koncernen har under en treårsperiod sagt upp 11 000 personer i Sverige.

– Ericssons återhämtning kommer att ta längre tid än de flesta tror, säger telekomexperten Ulf Körner.

Den sista december 1999 hade Ericsson 44 000 anställda i Sverige. I dag är siffran runt 29 000.

Företaget uppger att de inte har några uppgifter om hur Ericssons varsel har slagit på olika håll i Sverige.

– Den typen av statistik för vi inte, säger presschefen Åse Lindskog.

Men här bredvid kan Aftonbladet visa hur Ericssons varsel slagit i Sverige sedan januari 2000.

Och i går lade Ericsson-ledningen, med nye vd:n och koncernchefen Carl-Henric Svanberg, fram sin dom – igen.

Ytterligare 7 000 ska bort. Hälften av dem i Sverige.

Det vänder 2004

Ulf Körner är professor vid Institutionen för telekommunikationssystem vid Lunds tekniska högskola:

– Återhämtningen för Ericsson och telekombranschen kommer att ta längre tid än de flesta tror. Tidigast hösten 2004 tror jag det vänder.

Ericsson drar ner även på forskningssidan. Behövs inte forskarna för att säkra Ericsson som idéspruta och framtidsföretag?

– Tidigare var forskningsstyrkan säkert dubbelt så stor och under dessa glansdagar arbetade man brett, även med sånt som inte lett någonstans. Nu arbetar man smalare men mer fokuserat. Och det är viktigast att satsa på infrastrukturen.

Var gårdagens 7 000 varsel kommer att landa på kartan här intill vill ingen säga än.

– Det här handlar om att överleva – och sedan gå in i en ny stark marknad. Just nu kan det kännas väldigt traumatiskt men man måste anpassa kostymen efter förutsättningarna, säger Ulf Körner.

Lika traumatiskt var det inte på alla håll.

Ericssons rapport lyfte i går B-aktien med 17 procent på Stockholmsbörsen.

Claes Petersson