300 miljoner satsas på Stockholms barn

”Glädjande att vi kan fördela pengar där det behövs mest”

Foto: SCANPIX
FINGERVISNING Finansborgarrådet Annika Billström (s) presenterade i går tillsammans vänsterpartiet (Margareta Olofsson t v) och miljöpartiet budgeten för Stockholms stad 2004. I den utlovas en satsning på 493 miljoner kronor, varav 300 miljoner till skola och förskola. Några pengar till löneökningar har inte satts av i budgeten.
NYHETER

Det blir ingen skattehöjning.

Och majoriteten i Stockholms stad lovar satsningar på en halv miljard kronor, främst på barn och ungdomar.

Men stockholmarna lär ändå drabbas av kraftiga besparingar nästa år.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet presenterade i går budgeten för 2004 som getts rubriken ”Rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet”.

Billström nöjd

Finansborgarrådet Annika Billström (s) var nöjd när hon trots lågkonjunktur, stigande arbetslöshet och ökande kostnader för skatteutjämningssystemet utlovade ”välfärdssatsningar” på 493 miljoner kronor.

Barnen vinnarna

Skolan får 171 miljoner kronor extra och förskolan 130 miljoner.

– Det är glädjande att vi kan fördela så mycket pengar där det behövs mest, säger finansborgarrådet Annika Billström (s).

Men det lär knappast bli pengar över till nysatsningar. Välfärdssatsningarna kommer att ätas upp av pris- och löneökningar.

– Jag tror att nämnderna behöver vidta en hel del åtgärder för att ro budgeten i land, medger Stockholms stads budgetchef Anders Carstorp.

Oppositionsrådet Kristina Axén Olin kallar budgeten ”ett slag i ansiktet på Kommunal under pågående konflikt”.

– Jag vet inte var löneförhandlingen landar, men det kommer helt klart att bli högre löner. Och det finns det inte pengar till, säger hon.

Hur mycket som ska sparas och på vilka verksamheter kan ingen säga i dag. Det vet man först i höst.

Så ska satsningen på skolan betalas:

Gunnar Svensson